Novinky z dielne Školy permakultúry

August 2021

Ahoj reader !

---

Aktivity na letné dni

Komentované prehliadky

...chcú ukázať skutočne živú permakultúru a jej princípy, jedinečnosť miest, ktorých sa dotkla a ľudí, ktorí sa ňou rozhodli žiť.

Počas leta 2021 môžete navštíviť permakultúrne sídla, kde vám sprievodcovia a sprievodkyne predstavia svoj konkrétny permakultúrny dizajn miesta. Okrem dizajnových inšpirácií získate aj reálny kontext toho, čo to znamená "žiť permakultúrne".

Najbližšie prehliadky:

• Permakultúrne sídlo Katky Klimovej (BA kraj), 15.8.2021 (nedeľa), 15:00 - 16:30 a 18.8.2021 (streda), 17:00 - 18:30

• Záhrada pod dubmi (BA kraj)17.8.2021 (utorok) a 17:00 - 18:30 a 20.8.2021 (piatok), 14:00 - 15:30

• Ukážková prírodná záhrada v Dlhej nad Váhom (NR kraj), 18.08. 2021 (streda), 16:00 - 17:30 a 21.08. 2021 (sobota), 09:30 - 11:00

• "Brdárske dvojičky" (KE kraj), 20.8.2021 (piatok), 11:00 - 12:30 a  15:00 - 16:30

• Včelí sad (PO kraj), 21.8.2021 (sobota), 10:00 - 11:30

• Miestne jadro permakultúry Žilina (ZA kraj), 26.8.2021 (štvrtok), 17:00 - 18:30

• Komunitná záhrada KOZA (NR kraj), 4.9.2021 (sobota), 15:00 - 16:30

Trvanie prehliadky: 1,5 hodiny

Cena prehliadky: 4€ / osoba (Prehliadky sú vhodné aj pre rodinu s deťmi.)

Pre konkrétne termíny a miesta sledujte našu webstránku a jednotlivé stránky sídiel.

---

Stredajšie webináre sú na prázdninách. Vidíme sa s vami opäť od SEPTEMBRA 2021, každú stredu od 17:00 do 19:00.

Ak máte chuť, môžete si pozrieť ktorýkoľvek z našich záznamov webinárov.

Čo znamená kúpiť si záznam?

Funguje to tak, že záznam budete mať prístupný počas 7 dní - to znamená, že počas týchto dní si ho môžete kedykoľvek prehrať, stopnúť, vrátiť sa k nemu. Spolu s linkom na videozáznam dostanete zvyčajne prezentáciu a prípadné ďalšie materiály.

Objednať záznamy si môžete priamo cez OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR.

---

Jesenné webináre sú pripravené a prihlasovanie je otvorené. V on-line svete začíname koncom septembra.

Jesenný blok kurzu sa skladá z 5 webinárov (Studne a pitná voda/ 20/9/2021, Rybníky a akvapónia/ 27/9/2021, Čistenie vody a toalety/ 11/10/2021, Vegetačné strechy a vertikálna zeleň/ 18/10/2021, Vodné tipy a triky/8/11/2021)

Cena za jednotlivé webináre je 12 €, za celý blok 57 €. Pre prihlásenie sa na nadchádzajúce webináre, stačí vyplniť PRIHLASOVACÍ DOTAZNÍK.

Workshop: KÚPACIE JAZERO 3

Druhý workshop na výstavbu kúpacieho jazera na Hrušove je za nami. Úspešne sme upravili terén a natiahli geofóliu. Tretí  záverečný workshop sa bude venovať výsadbe vodných rastlín a inštalácií technológií. Radi vás privítame :) Ak máte záujem dozvedieť sa dátum, hneď ako bude určený, môžete nám napísať na skolapermakultury@gmail.com.

Predpokladaný termín: druhá polovica augusta 2021 

Miesto konania: Hrušov (okres VK)

Lektori: Jozef Fekiač, Patricia Pavlovská

Cena: celý workshop 120 €, hlavný deň 70 €

Ak by ste mali záujem o účasť na workshope, stačí vyplniť PRIHLASOVACÍ DOTAZNÍK.

---

ÚPLNÝ KURZ PERMAKULTÚRNEHO DIZAJNU

Finálna víkendovka jarno - letného kurzu permakultúrneho dizajnu začína práve dnes 13. augusta a trvá do 15. augusta 2021 na Brdárke. 

Jesenný termín kurzu permakultúrneho dizajnu 2021 je už zaplnený (aj náhradnícky). Ak by ste však mali o Úplný kurz permakultúrneho dizajnu záujem, je otvorené prihlasovanie na jarný a jesenný termín roku 2022.

---

Kurz PRÍRODE BLÍZKE VČELÁRENIE

Hoci je kurz ukončený, môžete si naďalej objednať záznamy jednotlivých šiestich webinárov pomocou PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA. Prístup ku každému z nich dostanete na sedem dní, spolu s príslušnými študijnými materiálmi.

Cena: webinár/ 17€súbor webinárov/ 90

Kurz KVETINY V PERMAKULTÚRE

4 zaujímavé webináre tohto kurzu sú dostupné aj vo forme záznamov. Prevedú vás svetom krásnych aj užitočných kvetín, ich dynamikou a farebnou kombinatorikou, navrhovaním a úskaliami kvetinových záhonov.

Cena: webinár/ 12€súbor webinárov/ 45€

Viac informácií o jednotlivých webinároch si môžete pozrieť na webstránke.

---

Pre absolventov kurzu permakultúrneho dizajnu

PRAX V TERÉNE AJ NA PAPIERI

Radi by ste ďalej rozvíjali svoje zručnosti z kurzu? Chcete sa venovať navrhovaniu pre ostatných, alebo dokonca sa dizajnom, či realizáciami živiť? Neviete kde začať alebo si ešte dosť neveríte?

Jednotlivcom ponúkame účasť na konzultáciách priamo u zákazníkov, či cez videohovory. Môžete sledovať komunikáciu a tvorbu projektu alebo na ňom priamo spolupracovať. Môžete sa tiež zúčastniť realizácie a priložiť ruku k dielu. 

V prípade záujmu kontaktujte LARUU - kreatívne prírodné záhrady alebo píšte na mail info@laruu.eu. Tešia sa na vás Klára a Jakub Mydliarovci

PS: účasť na spoločných aktivitách nie je nárokovateľná, je možné, že vás bude viac ako zvládneme. Účasť je tiež bez nároku na odmenu a všetky vzniknuté náklady (cestovné, stravné a pod.) si každý hradí sám. 

STÁLA PONUKA PRE ABSOLVENTOV PDC KURZU

Ponúkame všetkým našim absolventom kurzu PDC (Úplný kurz permakultúrneho dizajnu) možnosť zúčastňovať sa našich kurzov ako učiaci sa lektori (pomocní lektori).
Máte možnosť získavať zručnosti v lektorovaní ako aj v dizajnovaní.

Ak máte o lektorovanie záujem, napíšte nám na skolapermakultury@gmail.com.

---

Aktivity partnerských organizácií

Kurz Úvod do permakultúry

Partnerská organizácia Permakultúra SK počas jesene 2021 organizuje dva termíny pre kurz Úvod do permakultúry.

Počas kurzu si preberieme základné poznatky z oblasti permakultúry a permakultúrneho dizajnu, krajinného plánovania a pestovateľských postupov v súlade s princípmi udržateľného rozvoja a harmonickej spolupráce človeka a krajiny. Súčasťou každého kurzu bude aj praktická lekcia. Na kurze ste vítaní začiatočníci, a rovnako aj tí, ktorí už máte všeličo naštudované, resp. máte praktické skúsenosti.

3.9.2021 – 5.9.2021 Skýcov (okres ZM) Lektori: Zuzka Gajdošová, Václav Petráš a Jozef Fekiač

8.10.2021 – 10.10.2021 Brdárka (okres RV) Lektorky: Paula Urdová, Janka Konáriková a Sveťa Kuzderová

Cena kurzu: 195 €

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR.

Pre viac informácií môžete sledovať FB udalosti týchto vzdelávaní: FB Skýcov, FB Brdárka

Škola permakultúry odporúča 

Prolomit hranice: Naše planeta je věda (2021)

Breaking Boundaries: The Science of Our Planet (originálny názov)

Réžia: Jon Clay

David Attenborough a vedec Johan Rockström skúmajú rozvrat biodiverzity na planéte Zem a hľadajú spôsob ako krízu odvrátiť. Film je opätovným upozornením na deštrukčné dôsledky ľudských aktivít.

Na zamyslenie

Zmyslami Sveti Kuzderovej, lektorky Školy permakultúry

Krátky príbeh hnevu

Billovi Mollisonovi, zakladateľovi permakultúry, niekto povedal: 

Och, koľko lásky je vo vás, keď ste schopný venovať tak veľa času a energie na realizáciu permakultúrnych riešení po celom svete, keď nachádzate a využívate zdroje, ktoré sú pre iných neviditeľné…

Bill sa len zasmial: Nie je to láska, čo ma podnecuje ku činom. Je to zlosť, hnev a rozhorčenie, čo ma podnecuje k činom. Hnev je oveľa silnejší stimul, ako láska.

 

Hmm! Čo hnevá vás, priatelia? Kvôli čomu ste ochotní meniť svet?

O lokálnosti...

Lokálnosť je nový ľudský príbeh založený na princípoch spojenia a rozmanitosti. Spočíva v nastavení mierky ekonomiky späť na ľudskú úroveň.

Architektúra. Keď začujete toto slovo, aké sú vaše asociácie? Krásne prapodivné stavby? Súčasné betonovo-sklené diela? Vily a bývanie za veľké peniaze?

Tisícročia stavali ľudia svoje vlastné domy, stodoly, dielne a komunitné priestory svojpomocne. Využívali lokálne, prírodné materiály, pretože boli "po ruke", bolo ich dostatok a vedeli s nimi pracovať (napríklad drevené domy na severe Slovenska, hlinené na juhu). Techniky boli časom overené a predávané z generácie na generáciu. Možno ste už počuli príbehy o tom, ako naše prababičky vyspravovali fasády svojich domov, keď bolo treba. Ešte zaujímavejšie bolo, že do budovania sa zapájala celá rodina, susedia, prípadne po troche celá dedina. V súčasnosti sa tento spôsob vracia späť do spoločnosti. V angličtine ho volajú “Do-It-Together”, teda architektúra "Urobme-to-spolu". 

V článku 8 projektov architektúry Urobme-to-spolu, ktoré predstavujú budúcnosť udržateľného budovania nájdete osem rôznych projektov z rôznych kútov sveta, ktoré prinášajú zmenu vzťahu stavebník-konzument do lokálnejšej roviny, kde sa do budovania stavby vnášajú potreby celej komunity. Môžete si napríklad prečítať o:

• Indickej škole, ktorá je postavená tak, aby zabezpečovala čo najlepšie prispôsobenie sa klimatickým podmienam.

• Prerobení parížskej skládky na komunitné centrum, zabezpečujúce sebestačnosť, komunitné záhradkárčenie, spolubývanie a znovuvyužitie materiálov.

•  Veľkom skleníku v Juhoafrickej republike, ktorý dobrovoľníci a nadšenci pretvorili na komunitné centrum, kde sa mladí ľudia učia záhradkárčiť a organizovať komunitné aktivity.

Na Slovensku a v Českej republike sa lokálnosti venuje OZ Svet tvorivo, ktoré všetky aktivity publikuje na stránke lokalnost.org. Jeho činnosť môžete podporiť na StartLabe: https://www.startlab.sk/projekty/2103-lokalne-je-zdrave-lokalne-je-blizko

---
---

Chceme žiť zmysluplný a zodpovedný život v súlade s prírodou, s ľuďmi okolo a so sebou samými. Vieme, že viacerí môžeme premýšľať inak.

 

Ak sa vám páči náš sen, naša vízia, môžete nás PODPORIŤ rôznymi spôsobmi.

Pre finančnú podporu priamo na bit.ly/skolapermakultury

---

Novinky pre vás pripravujú

Jana Šimončičová, Patricia Pavlovská, Sveťa Kuzderová a tím Školy permakultúry

Tento e-mail ste obdržali, pretože ste sa zapísali na webovej stránke skola.permakultura.sk

Kontaktné údaje:
OZ STRUK
Hrušov 472
991 42 Hrušov
skolapermakultury@gmail.com