Novinky z dielne Školy permakultúry

Máj 2021

Ahoj reader !

---

Aktivity, ktoré nás čakajú najbližšie

---

Nadchádzajúci webinár je posledným predprázdninovým on-line vzdelávaním. Na stredajších webinároch sa teda s vami vidíme po prázdninách :) Ďakujeme aj vám za všetky krásne webináre.

Webinár: KOMBINÁCIE RASTLÍN V ZÁHONOCH

26.5.2021     17:00 - 19:00       Lektorka: Paulína Urdová

Medzi rastlinami v zeleninovom záhone bývajú dobrí susedia, ale aj takí, ktorí potrebujú špeciálne miesto. Naučíme sa, ktoré rastliny sú "ochranné", repelentné, ktoré použijeme ako tzv. obetné. Vysvetlíme si postup, ako tvoriť záhony podľa prírodných vzorov, ako z rastlín vytvoriť slnečnú pascu, ako používať lunárny kalendár, akú podsadbu použiť pod stromy a kríky.

---

Počas dlhých letných dní...

Hoci počas prázdnin nebudeme vysielať živé webináre, stále si môžete vybrať z množstva našich záznamov.

Funguje to tak, že záznam budete mať prístupný počas 7 dní - to znamená, že počas týchto dní si ho môžete kedykoľvek prehrať, stopnúť, vrátiť sa k nemu. Spolu s linkom na videozáznam dostanete zvyčajne aj prezentáciu a záznam četovej komunikácie.

Objednať záznamy si môžete priamo cez OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR.

---

Kurz DOM A ZÁHRADA V DUCHU PERMAKULTÚRY

Termín: 16. - 18. 7. 2021    Miesto: Hrušov (okres VK)

Po dlhej dobe nás čakajú aj prezenčné kurzy. Veľmi sa z toho tešíme. Jedným z nich je víkendový kurz zameraný na oboznámenie sa so základnými "pravidlami" permakultúrneho dizajnu pre malé a stredne veľké záhrady.

Naučíme sa ako zaobchádzať s pôdou, ako šetriť vodu. Prejdeme si pravidlá pre pestovanie zeleniny, ovocia i kvetín. Keďže sme na farme, zažijeme si starostlivosť o domáce zvieratá.
Kurz je veľmi vhodný aj pre úplných začiatočníkov v permakultúre.

Viac informcií nájdete na jeho webstránke. Priamo prihlásiť sa môžete pomocou prihlasovacieho formulára.

---

Máme za sebou Jarný blok kurzu, ktorý sa skladal zo siedmich webinárov (Dizajnovanie vodných systémov, Vetrolamy, Terénne úpravy v krajine, Mokrade a dažďové záhrady, Prírodné jazerá, Kúpacie jazerá, Nádrže a systémy).

Boli to informáciami nabité vzdelávania a veríme, že boli užitočné pre každého, kto uvažuje, plánuje a ráta so zadržiavaním vody na svojom pozemku.

Jesenný blok kurzu, ktorý sa skladá z 5 webinárov (Studne a pitná voda, Rybníky a akvapónia, Čistenie vody a toalety, Vegetačné strechy a vertikálna zeleň, Vodné tipy a triky) začne 20. septembrom a témou Studne a pitná voda.

Pre prihlásenie sa na nadchádzajúce webináre vyplňte PRIHLASOVACÍ DOTAZNÍK.

Záznamy webinárov

Ak máte záujem skôr o záznamy webinárov Celoročného kurzu o vode, pretože priame webináre nestíhate, môžete si zakúpiť jednotlivé záznamy alebo aj celý Jarný alebo Jesenný blok. Stačí v prihlasovacom formulári vybrať požadovanú možnosť.

Letný blok kurzu - WORKSHOPY

Súčasťou vodného kurzu sú aj 4 jednodňové workshopy. Prvý z nich,  venovaný tvorbe dažďovej záhrady, prebehol 9.5.2021. Ďalšie tri, počas ktorých sa bude postupne budovať kúpacie jazero, nás ešte len čakajú. Budú sa diať počas letných mesiacov.

Postupne počas nich zameriame a vybagrujeme tvar jazera, natiahneme ochranné fólie, vysypeme vhodným filtračným substrátom a vysadíme vodnými rastlinami. Na záver dobudujeme funkčné prvky na vstup do vody.

Ak by ste mali záujem o účasť na workshopoch, môžete sa prihlásiť pomocou PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA.

A stále je možné prihlásenie aj na CELÝ VODNÝ KURZ :) 

Na náš Celoročný kurz sa môžete prihlásiť kedykoľvek. Všetky webináre, ktorých ste sa nezúčastnili, sa k Vám dostanú vo forme záznamov. Získate tak aj možnosť konzultovať vaše otázky s lektormi a priamy prístup na všetky nadchádzajúce webináre a workshopy.

---

Kurz PRÍRODE BLÍZKE VČELÁRENIE

On-line kurz (6 webinárov + 1-dňový workshop) určený pre budúcich, nových ale aj zabehnutých včelárov, ktorí cítia, že vzťah človek-včela musí byť založený na vzájomnom rešpekte. Kurz vedie David Turčáni z rodinnej včelej farmy Včelí kRaj

Ďalší webinár nás čaká 25.5.2021 s názvom ZDRAVÝ ÚĽ

Popis: Všetko o ekologickom a biologickom liečení klieštika včelieho, parazita, ktorý sa môže stať vstupnou bránou pre šírenie ďalších ochorení. Zvládnutie liečenia bez chémie nám okrem zdravých včelstiev prinesie aj včelie produkty bez reziduí z klasických liečiv. 

Zhrnieme si bežné vírusové, bakteriálne a hubovité ochorenia včiel a popíšeme hygienu chovu včiel. 

Prihlásiť sa môžete na jednotlivé webináre alebo celý kurz pomocou PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA. 

---

Kurz KVETINY V PERMAKULTÚRE

4 zaujímavé webináre tohto kurzu sú dostupné aj vo forme záznamov. Prevedú vás svetom krásnych aj užitočných kvetín, ich dynamikou a farebnou kombinatorikou, navrhovaním a úskaliami kevtinových záhonov.

Viac informácií o jednotlivých webinároch si môžete pozrieť na webstránke.

---

ÚPLNÝ KURZ PERMAKULTÚRNEHO DIZAJNU

V neposlednom rade štartujeme aj prvý tohtoročný kultový kurz permakultúrneho dizajnu. Veľmi sa z toho tešíme, keďže tento štvorvíkendový kurz nechceme pretransformovať do on-line verzie práve kvôli jeho úžasnej skupinovej atmosfére, ktorá z neho robí niekedy až životmeniaci zážitok.

Prvý víkend stretnutia čaká prihlásených už 18. - 20. 6. 2021.

Pre viac informácií o kurze navštívte jeho webstránku. Prihlasovanie na prvý termín je už uzatvorené. Ak by ste mali záujem o druhý termín, ktorý prebehne na jeseň 2021, môžete sa prihlásiť vyplnením prihlasovacieho formulára. 

Pre absolventov kurzu permakultúrneho dizajnu

Učiteľský kurz permakultúry

Termín konania: 24. - 27. jún 2021    Miesto konania: Prenčov (okres BS) 

Ak máte o kurz záujem, stačí vyplniť náš prihlasovací formulár. Viac informácií o kurze nájdete na našej webstránke. Účasť na Učiteľskom kurze je podmienená absolvovaním Úplného kurzu permakultúrneho dizajnu.

Škola permakultúry odporúča 

Myšlienkové mapy pre deti

Efektívne učenie 

Tony Buzan

Myšlienkové mapy napodobňujú funkciu mozgu. S tým sa spája množstvo ich výhod. Mozog má 2 hemisféry. Štandardný lineárny zápis využíva najmä ľavú hemisféru, ktorá je zodpovedná za prácu so slovami, prácu s číslami, prácu s poradím, analýzu a tvorbu zoznamov, linearitu a logiku. Myšlienkové mapy dávajú možnosť využiť viac aj pravú hemisféru, zodpovednú za vnímanie rytmu, vnímanie priestoru, vnímanie farieb, vnímanie perspektívy, spájanie častí do celku a predstavivosť.

ISBN 9788056600665, 2017, 128 s.

Ak by Vás zaujímalo viac na tému ako pracovať s mentálnymi mapami pri učení a zdravom sebarozvoji detí, vrelo odporúčame pozrieť si záznam webinára Deti v permakultúre s lektorkou Zuzanou Kiripolskou Ščasnou, ktorý je plný výborných nápadov a inšpirácií.

---
Dažďová záhrada

Dažďová záhrada

Paulína Urdová

Spojenie slov dážď a záhrada znie krásne. Privriem oči a som v rajskej záhrade, počujem ako prší, cítim, ako mi voda steká k nohám. Rastliny a pôda sa môžu nabažiť dažďa. Dažďová záhrada je jeden z dizajnérskych prvkov ...

Zistiť viac.

Na zamyslenie

Zmyslami Sveti Kuzderovej, lektorky Školy permakultúry

"Strácame všetku túto vodu. Je v mori."

Zakladateľ permakultúry Bill Mollison v jednej svojej prednáške spomína svojho priateľa P.A.Yeomansa, ako spolu stáli na moste a pozorovali rieku vlievajúcu sa do mora. Yeomans povedal: “Strašné plytvanie vodou, Bill. Strácame všetku túto vodu. Je v mori. A more nemôžeme čerpať späť na pevninu.”

P.A.Yeomans je známy svojim konceptom Keyline design - dizajn kľúčových línií. Brázdy a kanály sú navrhnuté a realizované v prospech krajiny tak, že kopírujú vrstevnice, aby udržali dažďovú vodu tam kde padne a umožnili kontrolu jej pohybu počas prívalových dažďov. Keyline design je systém princípov a techník rozvoja vidieckej a mestskej krajiny s cieľom optimalizovať využitie ich vodných zdrojov. Svoju prvú knihu o Keyline dizajne P.A.Yeomans publikoval v roku 1954. Prešlo od vtedy takmer 70 rokov! Ako to je dnes? 

Hlboké brázdy krajinou od lesných a poľnohospodárskych mechanizmov naprieč vrstevnicami smerujú vodu priamo do doliny. Ako to napraviť? V širokom zábere krajiny sú potrebné zákonodarné opatrenia a ako jednotlivec môžme v tomto smere tlačiť na príslušné inštitúcie. Zároveň však aj sami sme schopní urobiť konkrétne kroky na udržanie dažďovej vody v krajine. Všetci niekde bývame. Z každej zastrešenej, zaasfaltovanej či odkanalizovanej plochy odtekajú v čase dažďov desiatky kubíkov dažďovej vody do kanalizácie, rigola, potoka či rieky. Z územia Európy sa odhaduje, že je to viac ako 10 miliárd metrov kubických! Naša zodpovednosť v prevencii pred povodňami, suchom a klimatickou zmenou je zachať dažďovú vodu tam, kde padne. Ak to spravia všetci vlastníci a správcovia rodinných domov v Európe, tak objem povodňovej vlny sa zníži o spomínaných 10 mld. m3  a toto množstvo sa bude permanentne vracať do malých vodných cyklov. Pre konkrétne návrhy riešení a návody pozrite Manuál „Obnov si svoj les/poľnohospodársku pôdu/pozemok“

Vyhrňme si nohavice a poďme do toho priatelia!

O lokálnosti...

Lokálnosť je nový ľudský príbeh založený na princípoch spojenia a rozmanitosti.

Lokálnosť spočíva v nastavení mierky ekonomiky späť na ľudskú úroveň.

Zdieľajme so svetom miestnu krásu

Je máj, tento rok sa môže zdať, ako keby nevedela prísť normálna jar. Ale čo máme pod tým pojmom na mysli? Už pár rokov bolo počasie v máji horúce, takmer bez vlahy, už skoro letné. Vraví sa, že Studený máj je v stodole raj, tak pevne verím, že sa to v nejakom ohľade na našich úrodách prejaví, aby sa pranostika vyplnila.

Okrem dažďa bol ten tohoročný máj bohatý aj na informácie a nové stretnutia, ktoré ma stále prekvapujú a vytvárajú mi tak skladačku zaujímavostí, ktoré v mojom okolí mám. Môžem ale povedať, že tú skladačku spoluvytvára naša história a ľudia, ktorí ju „vidia“ a chcú ukázať aj ostatným. Mne ju tak odokryla a navnadila ma pani Soňa. A keďže je to oslava slovenskej krajiny, posúvam ju aj vám všetkým.

Máte radi bicyklovanie, nové zaujímavé miesta, alebo aj miesta, ktoré sa pred vami budú odkrývať postupne a môžete pozorovať ich zmenu? Myslím si, že takýmto miestom určite budú Cyklopotulky medzi Žitavou a Hronom. Za projektom stojí miestna akčná skupina a samospráva.

Cestičky sieťujú kúrie a kaštiele, ktoré sa medzi Podhájskou a Želiezovcami nachádzali. Áno, teraz je už väčšina v rozpadnutom stave, ale ktovie... možno aj záujem o tieto miesta namotivuje miestnych aby pamiatky dali do poriadku, svojpomocne zrekonštruovali. Minimálne vieme vytvoriť modely stavieb a to sa udeje aj v parku obce Málaš, kde budú umiestnené miniatúry týchto sídel. A viete akú otázku som si položila pri tejto téme ja? Čo asi tak naši predkovia jedli v kúriách a kaštieľoch? Pestovali si suroviny tu? Ktoré to boli? Na aké jedlá a recepty ich používali? A tak pri príchode domov som si hneď pozrela knižku, ktorú som si kedysi kúpila: Sladké recepty z Uhorských kaštieľov a kúrií. Je úžasná, s dobovými fotografiami tunajších rodín a receptúrami... mňam.

Myslím si, že bude výborné, ak sa raz vyberiete okuknúť túto trasu, tak Vás bude niekde čakať občerstvenie práve z týchto starodávnych receptov. Z naozajstných miestnych surovín.

Teším sa na stretnutie s Vami a s Našou históriou v súčasnosti.

Autorkou textu je Hedviga Gulová, lektorka Školy permakultúry a profesionálne pestovateľka zeleniny z obce Maláš.

Ponúkame všetkým našim absolventom kurzu PDC (permakultúrny dizajn) možnosť zúčastňovať sa našich kurzov ako učiaci sa lektori (pomocní lektori).
Máte možnosť získavať zručnosti v lektorovaní ako aj v dizajnovaní.

---
---

Chceme žiť zmysluplný a zodpovedný život v súlade s prírodou, s ľuďmi okolo a so sebou samými. Vieme, že viacerí môžeme premýšľať inak.

 

Ak sa vám páči náš sen, naša vízia, môžete nás PODPORIŤ rôznymi spôsobmi.

Pre finančnú podporu priamo na bit.ly/skolapermakultury

---

Novinky pre vás pripravujú

Jana Šimončičová, Patricia Pavlovská, Sveťa Kuzderová a tím Školy permakultúry

Tento e-mail ste obdržali, pretože ste sa zapísali na webovej stránke skola.permakultura.sk

Kontakt údaje:
OZ STRUK
Hrušov 472
991 42 Hrušov
skolapermakultury@gmail.com