Novinky z dielne Školy permakultúry

Máj 2021

Ahoj reader !

---

Aktivity, ktoré nás čakajú najbližšie

---

Webinár: ZAČÍNAME S HYDINOU

12.5.2021      17:00 - 19:00     Lektori: Zuzana Mastišová a Martin Hrehorčák

Sliepky, kačice, husi. Zamyslíme sa spolu nad tým, čo potrebuje hydina a čo nám poskytuje. Ako vybrať, ktorý druh je práve pre mňa? Kde hydinu ubytovať a čím ju zasýtiť? Ktoré vtáky dokážu odchovať mláďatá? Ako vyzerá zdravá hydina a čo ak sa jej príliš nedarí? Ako našich operencov ochrániť pred predátormi, čo s parazitmi? A mnoho ďalších informácií aj z nášho dvora.

Zuzana Mastišová je hosťujúca lektorka Školy permakultúry. Je absolventkou kurzu permakultúrneho dizajnu. Tvorí záhradu, ktorá produkuje potraviny pre 9-člennú rodinu a jej srdcovkou sú zvieratá.

---

Webinár: 111 BYLINIEK V PERMAKULTÚRNEJ ZÁHRADE

19.5.2021        17:00 - 19:00        Lektorka: Miroslava Mareková Slezáková

Na webinari 111 byliniek v permakultúrnej záhrade si povieme, ako vniesť do svojej záhrady liečivky, ako ich využiť na rôzne spôsoby a získať tak príručnú domácu lekárničku. Jediné, čo od nás bylinky chcú, je nájsť im to správne miesto, kde budú môcť prosperovať. Načrtneme vám, ako to ideálne miesto nájsť alebo vytvoriť, aké požiadavky majú jednotlivé rastliny a ako sa o ne následne starať. Súčasťou webináru je aj fotopostup ako si samostatne nadizajnovať bylinkový záhon. Vynovené opakovanie bylinkového webinára.

---

Webinár: KOMBINÁCIE RASTLÍN V ZÁHONOCH

26.5.2021     17:00 - 19:00       Lektorka: Paulína Urdová

Medzi rastlinami v zeleninovom záhone bývajú dobrí susedia, ale aj takí, ktorí potrebujú špeciálne miesto. Naučíme sa, ktoré rastliny sú "ochranné", repelentné, ktoré použijeme ako tzv. obetné. Vysvetlíme si postup, ako tvoriť záhony podľa prírodných vzorov, ako z rastlín vytvoriť slnečnú pascu, ako používať lunárny kalendár, akú podsadbu použiť pod stromy a kríky.

---

Na všetky naše webináre sa môžete prihlásiť priamo cez prihlasovací formulár.

---

Posledné webináre, ktoré ste možno nevideli:

• Budúca úroda už teraz V - Semenárenie, základy

• Deti v permakultúre

Okrem nich si môžete vybrať z ponuky ďalších zaujímavých webinárov. Stačí vyplniť objednávkový formulár. Na napozeranie záznamu máte 7 dní (od utorka 12:00 do nasledujúceho utorka 12:00). K záznamom dostanete aj všetky materiály, ktoré prislúchajú k vzdelávaniu.

---

CELOROČNÝ KURZ O VODE POKRAČUJE

Pred nami je posledný webinárový diel Jarného bloku

NÁDRŽE A SYSTÉMY, 17.5.2021 od 17:00 do 19:30.

Webinárom nás povedú lektori Viliam Vnuk a Martin Maršalko. V tomto webinári sa budeme rozprávať o jazierkach záhradných rozmerov, v ktorých sa snažíme udržať čo najlepšiu kvalitu vody. Budeme sa rozprávať hlavne o možnostiach filtrácie, okysličovania, obehu vody a čomu sa vyhnúť, aby naše úsilie nevyšlo na zmar. Budeme sa venovať hlavne technológiám, hotovým aj vlastným.

Pre prihlásenie stačí vyplniť PRIHLASOVACÍ DOTAZNÍK.

Prvý vodný jednodňový WORKSHOP s názvom TVORBA DAŽĎOVEJ ZÁHRADY sa uskutoční 9.5.2021. Súčasťou praktickej časti kurzu je aj návšteva funkčnej školskej záhrady tohto typu. Ak by ste mali o workshop záujem, môžete sa prihlásiť cez PRIHLASOVACÍ FORMULÁR.

---

PRIHLÁSENIE NA JARNÝ BLOK je stále "v hre". Ak máte záujem skôr o záznamy webinárov, pretože priame webináre nestíhate, môžete si zakúpiť celý Jarný blok 7 záznamov webinárov a dostanete tak prístup ku všetkým ušlým vzdelávaniam (Dizajnovanie vodných systémov, Vetrolamy, Terénne úpravy v krajine, Mokrade a dažďové záhrady, Prírodné jazerá, Kúpacie jazerá, Nádrže a systémy)

A stále je možné prihlásenie aj na CELÝ VODNÝ KURZ :) Na náš Celoročný kurz sa môžete prihlásiť kedykoľvek. Všetky webináre, ktorých ste sa nemohli zúčastniť, sa k vám dostanú vo forme záznamov. Získate tak možnosť konzultovať s lektormi vaše otázky a priamy prístup na všetky ďalšie webináre a workshopy.

---

Kurz PRÍRODE BLÍZKE VČELÁRENIE

On-line kurz určený pre budúcich, nových ale aj zabehnutých včelárov, ktorí cítia, že vzťah človek-včela musí byť založený na vzájomnom rešpekte. Kurz vedie David Turčáni z rodinnej včelej farmy Včelí kRaj

Ďalší webinár nás čaká 11.5.2021 pod názvom ROJE-NIE?

Popis: Rojenie: Je to nehoda? Ak pri klasickom včelárení pokladáme rojenie včiel za problém a nadbytočnú robotu, tak pri prírode blízkom včelárení budeme rojenie pokladať za hlavný nástroj rozširovania včelstiev, hybnú silu, možnosť prevencie proti klieštikovi včeliemu a poéziu nášho včelárenia.

Práve preto si téma rojenia zaslúžila osobitný webinár s návodmi na jeho priebeh s dobrým koncom a … a pre istotu si povieme aj to, ako mu predchádzať. 

Prihlásiť sa môžete na jednotlivé webináre alebo celý kurz pomocou PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA. 

---

Škola permakultúry odporúča 

Děti venku v přírodě: ohrožený druh?

Petr Daniš

O význame kontaktu s prírodou pre zdravie a učenie sa našich detí.

Autor a riaditeľ českého vzdelávacieho centra Tereza preštudoval viac ako 130 diel odbornej literatúry a zhrnul rozsiahle výhody, ktoré má kontakt s prírodou pre zdravie, učenie a celkový rozvoj osobnosti u detí.

Keďže knižka vznikla v rámci projektovej podpory, môžete si ju voľne stiahnuť.

Vydal: Tereza, vzdelávací centrum. 2016. ISBN 978-80-87905-10-4

Ak by Vás zaujímalo viac na tému ako využiť prírodu pre učenie a zdravý sebarozvoj detí, vrelo odporúčame pozrieť si záznam webinára Deti v permakultúre s lektorkou Zuzanou Kiripolskou Ščasnou, ktorý bol plný výborných nápadov a inšpirácií.

---
Dizajn vody v permakultúrnej záhrade

Dizajn vody v permakultúrnej záhrade

Článok

Poďme na to zoširoka. Čo je záhrada? Podľa výkladového slovníka je to vyhradené plánované miesto, ktoré určitým spôsobom kontrolujeme, prispôsobujeme, meníme v závislosti na našich predstavách a potrebách. Vytýčením hraníc záhrady na seba berieme zodpovednosť za tento kúsok sveta. Ak už niečo na tomto území robíme, ak už zasahujeme, tak presne treba vedieť prečo, a aký to má vplyv na …

Zistiť viac.

Na zamyslenie

Praha stovežatá a jej sto potokov

“Všetkým stavom aj mestám nariadenie dávam usilovne stavať rybníky, jednak aby bolo postarané o hojnosť rýb pre potravu ľudu, ďalej potom, aby sa voda z bahnísk a močiarov v nich mohla zhromažďovať, za účinku slnka a teplých vetrov odparovať a ako vodná para blahodarne na okolité rastlinstvo pôsobiť.

Mimo to má rybník ešte úlohu v dobách rozliatia vôd trvalými dažďami alebo topením snehu veľkú časť vody zadržať a tým náhlym záplavám v krajinách nižšie ležiacich zabrániť.”

Karol IV. českej stavovskej obci v roku 1356

Toľkoto by dnes asi aj stačílo na zamyslenie… Ako to je dnes? Ako by vyzerala krajina dnes, keby sme sa tohto nariadenia držali? Ako sa dnes správajú mestá a obce ku vodným plochám na ich území?

Inšpirujúcim príkladom je mesto Praha, ktoré začalo realizovať projekty starostlivosti o vodné toky a vodné plochy po ničivej povodni, ktorá ju zasiahla v roku 2002.

V Prahe sa nachádza 100 potokov v dĺžke takmer 357 kilometrov. Ako jedno z mála miest je správcom väčšiny potokov na svojom území. Udržiava a revitalizuje ich aj s priľahlými 120 hektármi súvisiacej zelene. Pozrite si projekt „Potoky pro život”  Kde je na to priestor, tam sa regulované potoky premieňajú na meandre s tôňami, ostáva aj priestor pre mokrade. Postarané je o biodiverzitu vodného a pobrežného života.

Mesto Praha je tiež vlastníkom väčšiny vodných plôch na jej území, spolu je to 132 vodných diel na ploche 268 hektárov. Opravuje a revitalizuje jednotlivé rybníky a nádrže, viaceré sprístupňuje svojim obyvateľom na rekreáciu a kúpanie. Viac nájdete na „Obnova a revitalizace pražských nádrží“. Nádherne sa to číta.

Priložená fotka je sú zo súčasnej Prahy. Príjemné prechádzky na pár minút od domu. 

Inšpirujme sa týmto prístupom, nečakajme na nejakú katastrofu, ktorá nás prinúti konať. Vieme vplývať na predstaviteľov našich miest a obcí? Vieme pomôcť? Dávajme podnety, vyžadujme, zaujímajme sa, toto by mohlo byť v každom meste priatelia.

Autorka textu: Sveťa Kuzderová, lektorka v zácviku

O lokálnosti...

Lokálnosť je nový ľudský príbeh založený na princípoch spojenia a rozmanitosti.

Lokálnosť spočíva v nastavení mierky ekonomiky späť na ľudskú úroveň.

Gazdovský trh v Bátovciach

Lokálnosť, lokálne potraviny, krátke dodávateľské reťazce a cesty – to sú všetko pojmy a termíny, s ktorými sa v poslednom období často stretávame. Veľmi podobne to bolo aj v našom okrese – Levice, kde nás je viac malých dodávateľov kvalitných potravín. Všetci si zabezpečujeme odbyt svojich výrobkov, a všetci sme svojim spôsobom pre zákazníka aj zaujímaví. Ponuka tovaru u jednotlivca je ale pre zákazníka dosť obmedzená - každý máme niečo a tak kupujúci hľadá kade tade.

A tak sme sa dostali do bodu, že prišla na rad komunikácia a hlavne správne počúvajúci ĽUDIA. Vôbec sa nebojím povedať, že ĽUDIA, s veľkými písmenami. V obci Bátovce sa takí našli – pán starosta obce, členovia Miestnej akčnej skupiny Tekov – Hont a Gazdovského spolku Hont – Tekov.

Vzhľadom na nariadenia a pravidlá, sme museli všetko dobre premyslieť, aby bolo ochránené zdravie. Ale zas veľmi dôležité pre zdravie je aj možnosť zakúpiť si kvalitné domáce produkty, ktoré boli vypestované čisto, s láskou a hlavne prešli k zákazníkovi iba niekoľko desiatok kilometrov. V Bátovciach si viete nájsť naozaj veľmi široký sortiment sezónnej zeleniny, bylinkových sirupov, štiav, ale aj špeciálne produkty z arónie, rakytníka a čučoriedok – čo sú už považované za alternatívne „lieky“ v prírodnej podobe. Pousmejú sa na vás tiež rôzne dobroty vo forme kompótov, zeleninových zmesí, džemov a sušeného ovocia a zeleniny. Nemôžete lepok? Tak si iste vyberiete z ponuky múk – napríklad aj z tekvice. Alebo rastlinné oleje z plodín dopestovaných u tunajších pestovateľov. Možno sa opýtate, či si zakúpili vlastný lis na olej? Nie. To je tiež výrobok lokálnej spolupráce farmárov a výrobne Olej Hont v Súdovciach. Med, syry, koláčiky, chlebík, vínko – možná som na niečo zabudla. Ale ono sa to aj stále mení podľa sezóny a podľa predávajúcich.

Áno, stretávame sa tu každú sobotu. Je to pre nás sviatok, lebo sme aspoň pohľadom spolu. Spolu ako komunita farmárov, spolu so zákazníkmi. A aj oni s nami. Pre mnohých sa trh stal pravidelnou súčasťou soboty. Niektorí prichádzajú hneď ráno, iní neskôr, niektorí až
tesne pred pol dvanástou, keď končíme. Je nádherné, keď sa k nám opätovne vracajú kupujúci, priatelia, známi a krásne, keď prichádzajú deti, ktoré objavujú nové a prirodzené chute a tvary ovocia a zeleniny, byliniek, rastliniek. Poznajú nás často po mene. A radi sa priučia na čo všetko môžu v kuchyni použiť to alebo ono.

Áno, Náš Trh. Nebol by bez obetavej práce organizátorov, porozumenia vedenia obce a hlavne pána starostu, všetkých farmárov a členov spolku, ktorí priložili ruku k dielu. Jedni na poli a v maštali, iní pri propagácii a organizácii všetkého ostatného.
No povedzte, nie je nádherné prísť do práce, kde Vás čaká kávička v hrnčeku s Vašim menom? To sú také maličkosti, ktoré vedú k veľkým veciam. Na to niekto myslel, aby urobil radosť ostatným. Lokálnosť je o poznaní tých okolo, že to nie sú iba ľudia, ale sú to skutočné tváre, mená, hlasy. Aj keď zatiaľ pod rúškom, ale určite sa doba zmení a my sa budeme môcť na seba usmievať. Tak ako sa usmievame na všetky produkty, ktoré s láskou pestujeme a prinášame na stôl našim spotrebiteľom, aby boli čo najchutnejšie.
Dobrú chuť!

Autorka textu: Hedviga Gulová, lektorka kurzu Záhradník a profesionálna pestovateľka zeleniny

Pre absolventov kurzu permakultúrneho dizajnu

Učiteľský kurz permakultúry

Zimný termín 25. - 28. február sa presúva na najbližší pevný termín po uvoľnení opatrení. O presnom termíne budeme informovať prihlásených účastníkov.

V pláne je aj letný termín, v ktorom sú ešte voľné miesta. Stačí, keď vyplníte náš prihlasovací formulár. Nájdete ho na našej webstránke.

 Účasť na Učiteľskom kurze je podmienená absolvovaním Úplného kurzu permakultúrneho dizajnu.

Ponúkame všetkým našim absolventom kurzu PDC (permakultúrny dizajn) možnosť zúčastňovať sa našich kurzov ako učiaci sa lektori (pomocní lektori).
Máte možnosť získavať zručnosti v lektorovaní ako aj v dizajnovaní.

---
---

Chceme žiť zmysluplný a zodpovedný život v súlade s prírodou, s ľuďmi okolo a so sebou samými. Vieme, že viacerí môžeme premýšľať inak.

 

Ak sa vám páči náš sen, naša vízia, môžete nás PODPORIŤ rôznymi spôsobmi.

Pre finančnú podporu priamo na bit.ly/skolapermakultury

---

Novinky pre vás pripravujú

Jana Šimončičová,Patricia Pavlovská, Sveťa Kuzderová a tím Školy permakultúry

Tento e-mail ste obdržali, pretože ste sa zapísali na webovej stránke skola.permakultura.sk

Kontakt údaje:
OZ STRUK
Hrušov 472
991 42 Hrušov
skolapermakultury@gmail.com