Novinky z dielne Školy permakultúry

december  2023

Ahoj reader !

---

Čo pripravujeme najbližšie

 

Februárové webináre 

---

Webinár: 111 BYLINIEK V PERMAKULTÚRNEJ ZÁHRADE

3.2.2021 17:00 - 19:00     Lektorka: Miroslava Mareková Slezáková

Dizajnujeme 100 liečivých rastlín do permakultúrnej záhrady. Pre gurmánsky zážitok v kuchyni, pre uzdravovanie nádychom farieb, tvarov a vôní, pre naše susedstvo s hmyzáčikmi čarovných tvarov.

---

Webinár: ZÁHRADA NA BALKÓNE

10.2.2021 17:00 - 19:00      Lektorka: Paulína Urdová

Prečo, ako a čo pestovať na balkónoch, v predzáhradkách, vo vnútorných dvoroch, na zábradliach, na strechách, v nádobách, v mobilných záhonoch. Plus vermikompostovanie „z rýchlika“.

---

Webinár: BIOTOPY V ZÁHRADE

17.2.2021 17:00 - 19:00        Lektorka: Katarína Trizuliaková

Všimli ste si, ktoré rastliny využívajú niektoré stanovištia (biotopy) v prírode alebo sídle? Na konkrétnych príkladoch vysvetlíme niekoľko základných postojov v permakultúre a praktické začlenenie stratégií do 5 zón dizajnu vlastného pozemku. 

---

Webinár: AKO (NE)KOMPOSTOVAŤ

24.2.2021 17:00 - 19:00             Lektorka: Paulína Urdová

Kompost je zelené zlato. Založíme si kompostovisko a postaráme sa oň tak, aby sme v krátkom čase mali kvalitný kompost. Obava, že s tým bude veľa práce, sa dá zahnať tak, že bioodpad umiestnime po celej záhrade s jasným zámerom na presne vybrané miesta.

---

OTVÁRAME PREDAJ ZÁZNAMOV

Nestihli ste sa prihlásiť na webinár? Museli ste zostať v práci? Je to čas, kedy dávate deti do postieľky? 

NEVADÍ :) Otvorili sme predaj záznamov webinárov. Stačí vyplniť prihlasovací formulár a zaklikať zaujímavé záznamy. Tie vám budú sprístupnené počas siedmich dní.

Viac informácií TU.

---

Nadchádzajúce marcové webináre

Vždy v stredu od 17:00 do 19:00.

3.3.2021 Budúca úroda už teraz II - Listová zelenina a cibuľoviny, lektorky: Hedviga Gulová, Paulína Urdová

10.3.2021 Dragon dreaming II - hlbší ponor, lektor Martin Gavalier

17.3.2021 Odborné konzultácie

24.3.2021 Včelia pastva, lektor Marcel Antal

31.3.2021  Budúca úroda už teraz III - Koreňová zelenina a hlúboviny, lektorky: Hedviga Gulová, Paulína Urdová

 

Budúca úroda už teraz je našou 5-dielnou záhradníckou sériou. Pri zakúpení všetkých piatich webinárov ponúkame výhodnejšiu sumu 40€ (namiesto 47€). Viac na našej webstránke.

---

CELOROČNÝ KURZ O VODE

Voda je svetom samým o sebe a náš nový kurz sa snaží celý tento svet vysvetliť očami (a rukami) permakultúrneho dizajnu, preto....

• Každé tri týždne, vždy v pondelok od 16:00.

• parádne webináre na vodné témy : Pôda - najlepší vodozádržný prvok, Vetrolamy, Prírodné vodné prvky, Jazerá, Nádrže a systémy, Vegetačné strechy, Čistenie vody, Pivnice a ďalšie.

• 4 workshopy na tvorenie jazier a dažďovej záhrady, aby ste mali šancu vyskúšať si teóriu v praxi.

• Profesionalita zaručená lektormi a lektorkami: Viliam Vnuk, Jozef Fekiač, Martin Kolník, Patricia Pavlovská, Martin Pavlovský, Paulína Urdová, Katka Klimová  a ďalší.

Ak máte záujem o celý kurz už teraz, napíšte nám na skolapermakultury@gmail.com.

---

Zodpovedňa

Viete ako úspešne oddialiť prebudenie broskyňových stromov?

Ďalší diel Zodpovedne Čo so snehom? pripravila záhradná architektka a grafička Školy permakultúry Klára Mydliarová. Kde všade sa dá použiť sneh, ktorý zhŕňate okolo domu. 

Všetky videodokrútky nájdete na našej webstránke.

Už sa tešíme na vaše otázky :)

---

Na zamyslenie: VODA

Čo je mokraď? 

To nie je len to čľapkavé v tienistej časti záhrady alebo zamokrené územie, cez ktoré sa nedá dostať suchou nohou počas nášho výletu do prírody. Za mokrade sú považované všetky biotopy, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody - močiare, jazerá, slatiny, rieky, rašeliniská. 

Civilizačné trendy vedú k premene a často k likvidácii existujúcich mokradí. Potrebujeme poorať, potrebujeme zastavať, potrebujeme zničiť kvôli komárom. Od roku 1700 zmizlo z povrchu zeme 90% mokradí. Miznú rýchlejšie ako akýkoľvek iný ekosystém. Vplyvom človeka alebo škodlivých látok mokrade miznú trikrát rýchlejšie ako lesy. 

Zamyslime sa. Prichádzame o nesmierne hodnotný biotop.

*Mokrade ukladajú viac uhlíka, ako ktorýkoľvek iný ekosystém. Rašeliniská ukladajú dvakrát toľko uhlíka ako svetové lesy, napriek tomu, že predstavujú iba tri percentá svetovej pevniny.

*Sú zdrojom väčšiny sladkej vody na svete.

*Ako prirodzené čističky vôd sa podieľajú na odstraňovaní chemických a organických odpadov.

*Vnútrozemské mokrade, ako sú záplavové oblasti, jazerá a rašeliniská, absorbujú a ukladajú nadmerné zrážky, ktoré znižujú záplavy a odďaľujú výskyt sucha akumulovaním vody.

*40 % svetových rastlinných a živočíšnych druhov je závislých na týchto ekosystémoch ako ich domov, miesto rozmnožovania alebo zdroj potravy.

*viac dôvodov na zamyslenie nájdete na konci v priložených linkoch.

 2. februára si každoročne pripomíname Svetový deň mokradí, pretože v tento deň bol v roku 1971 podpísaný Ramsarský dohovor – medzinárodný dohovor na ochranu mokradí. Ich ochrana sa stala predmetom medzinárodnej spolupráce. Jedným z hlavných impulzov na vypracovanie Dohovoru o mokradiach sa stal začiatkom 60. rokov 20. storočia alarmujúci úbytok populácií mnohých druhov vodných vtákov. Neskôr sa záujem rozšíril na celú ochranu, zachovanie a trvalo udržateľné využívanie mokraďových ekosystémov. Dohovor má v súčasnosti 154 zmluvných strán, medzi nimi je aj Slovensko. Jednou zo základných povinností členských krajín je zápis aspoň jednej mokrade do Zoznamu mokradí medzinárodného významu. Slovenská republika prispela do tohto zoznamu postupným prihlásením 14 lokalít na výmere 40 697 ha.

Pozrite sa, či sú aj vo vašom okolí vzácne, medzinárodne významné, alebo hoc len mokrade s lokálnym vplyvom, nahliadnite do prehľadu mokradí Slovenska.  

Možno vás bude zaujímať:

- V súčasnosti je aktuálne vypísaný GRANT na obnovu znehodnotených mokradí -  podávanie žiadostí o grant do 26.2.2021.

Ochrana mokradí na Slovensku

- Ako môžeme prispieť k ochrane aj my - Adoptuj si mokraď.

Enviromagazín, mimoriadne číslo k mokradiam, z roku 2010.

Zelená škola

- Každý deň sa nájde množstvo dôvodov prečo konkrétna mokraď musí ustúpiť nejakému „rozvoju“.  (citát z článku)

---

Revolúcia v boji proti suchu začína.

Inšpirácia od susedov

Český ekológ Jíři Malík sa rozhodol bojovať za vodu v krajine. Je autorom projektu Spoločne proti suchu, ktorého cieľom je náprava českej krajiny a jej adaptácia na zmenu klímy. Spoločne s ďalšími nadšencami učia a tvoria sieť ľudí, ktorí budú v Českej republike upravovať suchú krajinu. Už teraz môžete nájsť mapu prebiehajúcich projektov. Cieľom je nachádzať staré meliorácie a meniť dizajn katastrov na vodozádržný.

---

Hrubé domáce šťastie

Článok o článku

Nový príspevok Školy permakultúry je článkom o článku. Permakultúra stojí na princípe udržateľnosti nielen prírodných zdrojov ale aj ľudských spoločenstiev. Článok, ktorý nás zaujal, vysvetľuje na príkladoch niektorých krajín sveta, prečo je oveľa podstatnejšie sledovať rast ľudského šťastia a spokojnosti ako rast hrubého domáceho produktu.

---

Škola permakultúry odporúča

Očami a ušami lektora, organizátora kurzov a vydavateľa kníh Marcela Antala.

Do dnešných noviniek Školy permakultúry som mal pre vás pripravenú recenziu na inú knihu, avšak novinka, ktorá nám prišla nedávno na sklad, je kniha so zaujímavým názvom:

Sliepka nedokáže zniesť kačacie vajce 

od Bernice Maxton-Lee a Graeme Maxtona. Táto publikácia mi príde ako naliehavejšia. Keďže som našiel recenziu na knihu od organizácie PDCS, dovolím si ju priamo, bez zásahov do textu citovať: Viac v recenzii.

Aj preto, že je kniha tak naliehavá, ponúkame ju na darceky.sk v cene v akej sme ju do predaja dostali. Nič teda na tom „nezarobíme“,
naliehavosť veci nás však posúva k tomu, aby sme tému dostali k ľuďom tak skoro, ako to iba ide...

---

Pre absolventov kurzu permakultúrneho dizajnu

Učiteľský kurz permakultúry

najbližší termín: 25. - 28. február 2021 v Hrušove

 Účasť na Učiteľskom kurze je podmienená absolvovaním Úplného kurzu permakultúrneho dizajnu.

Ponúkame všetkým našim absolventom kurzu PDC (permakultúrny dizajn) možnosť zúčastňovať sa našich kurzov ako učiaci sa lektori (pomocní lektori).
Máte možnosť získavať zručnosti v lektorovaní ako aj v dizajnovaní.

---

Predstavujeme náš tím

Predstavujeme vám ľudí stojacich za projektom Školy permakultúry. Píšeme nielen o ich profesionálnej dráhe ale aj o ich bežných dňoch. Veď každé "dieťa" je len také akými sú jeho rodičia.

Patricia Pavlovská

Patricia Pavlovská

Permakultúrna dizajnérka a zakladateľka Školy permakultúry. Vyštudovala krajinnú architektúru a počas svojej dizajnérskej praxe pomáhala zakladať viaceré školské a komunitné záhrady (MedoUka Medovarce, Múzeum BVS Bratislava, Devínska Nová Ves, Jakubovo námestie v BA, Balkán Zvolen, MŠ Pukanec, ZŠ Hrušov a mnoho ďalších) a ekocentrá (Polomy Zaježová a Sosna).
Už viac ako 20 rokov sa zaoberá rôznymi permakultúrnymi prístupmi  a učí o nich ostatných. Vraví, že vždy je čo nové objavovať, zdokonaľovať a posúvať hranice. 

Ako trávi tieto dni? 

Zimné obdobie je pre mňa vždy uvoľnením.. Ako záhradný architekt, farmár a lektor mám počas vegetačnej sezóny veľmi husto a tak zimné mesiace venujem sebe, deťom a rodine. Užívam si hlavne maľovanie obrazov, či už s deťmi alebo sama, keď mi rodina dopraje úplný oddych. Celkovo je zima pre mňa čas, keď sa vraciam k sebe a do seba. Nechávam cez seba prúdiť všetky dojmy z predošlého roka a nastavujem si tak cestu pre rok nový. Snažím sa si čo najlepšie naplánovať čas venovaný iným ľuďom cez lektorovanie a navrhovanie záhrad ako aj čas pre náš vlastný projekt Školy permakultúry na našej farme v Hrušove. Keďže mám štyri deti, dávam si tam veľa priestoru aj pre rodinu, pokoj a uvoľnenie. A aspoň kúsok pre partnerský život a seba. V posledných dňoch starého roka sme aj spracovávali "poživeň" z našej  dlhodobej práce s prasiatkami. Skoro dva roky chované s veľkou láskou sa nám odvďačili hojnosťou nielen v množstve, ale aj vo výnimočnej chuti. Máme šťastie, že pre nás "lockdown" nie je až takým zásahom do života, pre nás sa veľa nemení. Nenudíme sa tu ani keď tam vonku je všetko zatvorené, zasnežené. Teraz dokončujeme stavbu kancelárie, ktorá by mala ešte zlepšiť možnosti práce na webinároch, kurzoch ako aj stretnutiach tímu Školy permakultúry. A tiež sa už opäť rozbiehame s plánovaním výstavby učebne a priľahlých záhrad, aby sme boli pripravení, keď sa budeme môcť svojim študentom opäť pozrieť priamo do očí, objať ich a privítať u nás na farme.

Ak máte chuť stretnúť Patriciu zoči-môžete môžete sa napríklad prihlásiť na náš nový Celoročný kurz o vode, ktorého je garantkou a lektorkou.

---

Ak sa vám páčia aktivity Školy permakultúry  

môžete nás PODPORIŤ.

Pre finančnú podporu priamo na bit.ly/skolapermakultury


Šírte dobré myšlienky s nami.

---

Novinky pre vás pripravujú

Jana Šimončičová a Patricia Pavlovská

Tento e-mail ste obdržali, pretože ste sa zapísali na webovej stránke skola.permakultura.sk

Kontakt údaje:
OZ STRUK
Hrušov 472
991 42 Hrušov
skolapermakultury@gmail.com