OZ Guľôčka je jednou zo zakladajúcich organizácií Školy permakultúry. Ako združenie je veľmi činné v spolupráci na medzinárodnej úrovni - v sieťovaní všetkých nadšencov lokálnosti, permakultúry a viac udržateľného života. V rámci podobného projektu sa partnerským organizáciam podarilo vytvoriť jedinečné Centrum spolupráce - Harmónia.

Od roku 2022 sme spolu s českým – Petrklíč Help, poľským - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek a nami – OZ Guľôčka ako slovenským partnerom pracovali na projekte, ktorého výsledky budú prínosom pre dospelých, ktorí majú záujem vzdelávať sa inak. Hľadať možnosti získavať praktické zručnosti, ktoré napomôžu získať istotu vo svojom vlastnom živote. Nájsť spôsoby, ktoré ho posunú pri hľadaní si zamestnania, alebo mu vytvoria pocit pohody, ktorý hľadal v uponáhľanom živote.

Zamerali sme sa na skupiny, ktoré sú často na okraji spoločnosti, pretože sa zdajú byť s riešením určitých problémov nezaujímavé pre zamestnávateľa, alebo aj pre spolupracovníkov.
Téma integrácie a vylúčenia je v našej spoločnosti stále aktuálna a nájdenie miesta, kde človek vie pocítiť harmóniu seba a okolia je často zložité. Vytvorili sme tri oblasti možného vzdelávania v Kurzoch, na ktorých sa spolupodieľali všetci partneri
projektu tak, aby vedeli posunúť takúto skupinu záujemcov o stupienok, level vyššie. Aby si vedeli uvedomiť svoju hodnotu, aby našli zaujímavé zručnosti, ktoré budú vedieť pretaviť do hotových výrobkov vhodných na Gazdovské trhy, alebo aspoň pre vlastnú spotrebu.

Kurz Komunitná záhrada a my, Záhrada - zelený ateliér a Opakované využívanie vecí sú pripravené pre záujemcov z lokalít partnerov pre možnosť ľahkého presunu na praktickú časť kurzu.
Každý z partnerov disponuje priestormi, kde sa Kurz môže realizovať a v týchto priestoroch sú vytvorené podmienky pre získavanie praktických zručností. V každom Kurze sme sa zamerali na použitie lokálnych surovín a využívanie lokálnych
zdrojov, a viedli sme k tomu aj účastníkov kurzov. Nie je dôležité hľadať rôzne špeciality na internete, ale potrebujeme sa dôkladne zoznámiť s vlastným okolím a čerpať z možností, ktoré nám ponúka. Tým sa vyhneme presunom na veľké vzdialenosti, zbytočným nákupom možno aj nepotrebných a nevyužiteľných vecí.

Všetky výstupy projektu a aj praktické závery kurzov smerovali k využívaniu miestnej lokality a nájdenia všetkých zdrojov, ktoré nám môžu byť nápomocné pri uspokojení našich potrieb každodenného života. Aj s dôrazom na odovzdávanie skúseností a zručností ďalším generáciám, okoliu a so získaním pokoja pri rozhodovaní o svojom budúcom živote.
Účastníci kurzov nám potvrdili, že je dôležité nájsť možnosti učiť sa reálne a prakticky. Vyskúšať si rôzne možnosti a postupy a overiť si ich význam pre seba samého. Pri pestovaní rastlín, ich spracovaní na hotové výrobky. Pri získavaní lokálneho prírodného materiálu na stavbu malých prvkov v záhrade, na pozemkoch komunity, v samospráve, domovoch sociálnych služieb, domovoch pre deti a mládež, komunitných centrách a všade, kde sa obyvatelia môžu stretnúť a odovzdávať si navzájom skúsenosti a zručnosti.

Projekt bol podporený v rámci programu Erasmus+.

Zdroj: http://centrum-harmonia.eu/?page_id=33

Autorka textu: Hedviga Gulová. Hedviga je štatutárkou OZ Guľočka a tiež agronómka, pestovateľka zeleniny a v Škole permakultúry lektorka kurzu Záhradník, pestovateľských tém a oblasti predaja z dvora.