Medzinárodný projekt programu Erasmus+

Názov článku predstavuje názov samotného projektu a aj hlavnú tému dvojročnej spolupráce partnerov a organizácií z Českej republiky, Poľska a Slovenska. Všetci partneri vytvárali v rámci projektu vzdelávacie a pracovné podklady pre Centrum spolupráce, kde si takmer každý môže nájsť pre seba to, čo ho zaujíma, čo ho vie v jeho živote posunúť ďalej.

Každý vytváral pomôcky v inej oblasti tak, aby sme ako celok, vedeli spracovať prírodný materiál na malé stavby; spracovať produkty, ktoré si vypestujeme v záhrade a aj nechať naše zmysly unášať sa pri senzorických terapiách. Kurzy sme organizovali na témy Komunitná záhrada a my, Záhrada – zelený ateliér a Opakované použitie vecí. Materiály budú čoskoro dostupné v online platforme na stránke OZ Guľôčka a aj na stránkach našich partnerov – Petrklíč help, z.s a Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek.

Práca počas dvoch rokov od 1.4.2022 nám ukázala, aké dôležité je viesť mladých ľudí a aj dospelých k aktivitám, ktoré im vedia ukázať prírodné prostredie záhrad s dôrazom na environmentálne problémy, tak aby si v nich našli možnosti a spôsoby svojho uplatnenia, prípadne podnikania. Permakultúra, jej princípy a postoje, sú na to ako stvorené, preto sme o nich hovorili a uplatňovali ich najviac. Mladí ľudia s s handicapom si mohli zažiť, že ich zručnosti je možné rozvíjať a vedia byť užitoční pre seba a svoje okolie. Pretože je dôležité o problémoch seba, nášho okolia a našej Zeme nielen hovoriť, ale niečo pre ich riešenie aj robiť. Hoci malými krôčikmi, ale vlastným zadosťučinením a uvažovaním ako robiť veci lepšie. Počas projektu a pri realizácii aktivít sme sa stretli s množstvom remeselníkov, farmárov, umelcov, "kutilov" a ľudí s nadhľadom pre kvalitné veci a s myšlienkami hodnými publikovania, pretože ich presah a trvalá udržateľnosť pri uvažovaní o zdrojoch, ktoré v živote využívame, viedla k lokálnosti a znižovaniu ekologickej stopy na minimum.

Projekt bol podporený v programe Erasmus+.

Autorka textu: Hedviga Gulová. Hedviga je agronómka, pestovateľka zeleniny a lektorka kurzu Záhradník.