O živote priekopníka československej permakultúry, Karola Končka.

Predstavte si človeka, ktorý je za svoje názory v období „Pražskej jari” vylúčený zo štúdia na vysokej škole a následne emigruje do Veľkej Británie. Po dvoch rokoch osobného rastu a poznatkov z ochrany životného prostredia sa vráti! do totalitného Československa, aby tu priniesol nový výskum a propagáciu metód trvalo udržateľného života. Okamžite je označený za nepriateľa socializmu, lebo pre vtedajší režim je nepredstaviteľné, aby sa niekto vrátil dobrovoľne a nie ako v špión. Sedemnásť rokov, až do nežnej revolúcie, sa pod nepríjemným dohľadom vtedajšej štátnej bezpečnosti živí manuálnymi prácami a popri tom v súkromí analyzuje a nachádza pozitívne riešenia pre usmernenie spoločnosti k trvalej udržateľnosti, prekladá a súkromne distribuuje súvisiace knihy, organizuje neoficiálne tréningové akcie.

V lete 1989, ešte za totalitného režimu, predkladá socialistickej vláde súhrnnú správu svojho výskumu, nazvanú Projekt Ekoland. Projekt je založený na komplexnom rozvoji biologicky definovaných buniek organizmu Zeme, pre ktoré vytvoril termín „ekoland”, aj s praktickou ukážkou možného rozvoja jedného bioregiónu. Po novembrovej nežnej revolúcii 1989 ponúka svoje riešenia v Projekte Ekoland aj novej vláde, ostávajú však bez povšimnutia. Zakladá preto mimovládnu organizáciu, ktorá by realizovala idey Projektu Ekoland v praxi. Tieto idey sú tak pokrokové, že si miestni ľudia nedokážu predstaviť ich praktický dopad na svoje životy a ich aktivita na jeho realizácii postupne klesá. Keď sa následne v roku 1992 s týmto projektom oboznámi Asociácia permakultúry vo Veľkej Británii, označí ho za permakultúrny dizajn. Je pozvaný urobiť prednášky na niekoľko medzinárodných konferencií. Karol Končko. Navrhol permakultúrny design, aj keď o permakultúre v tom čase nevedel. Priekopník permakultúry na našom území. Hneď, ako sa o permakultúre dozvedel, pochopil, že jej rozvinutím v našom regióne dokáže dostať idey trvalo udržateľného života priamo do života, keďže permakultúra ponúka kompletnú sadu priamych praktických návodov. A dokázal svojim presvedčením nakaziť aj svoju rodinu, priateľov, študentov a celé okolie..

Čo vy na to priatelia? Veľmi silný príbeh začiatkov permakultúry na našom území! Akú obrovskú zodpovednosť za život dokázal Karol Končko na seba zobrať a s akou razanciou dokázal proživotné riešenia presadzovať!

 

Autorka textu: Sveťa Kuzderová