Žilina, Nová synagóga, 15.4.2023

Cieľom 10. ročníka festivalu bolo stretnutie ľudí permakultúrne pozitívnych. Profesionálnych dizajnérov, riešiteľov rôznych projektov, lektorov permakultúry, dospelákov, ktorí sú celé dni s deťmi, zvedavcov, čo za „novoty“ to zavádzame, malých aj veľkých, ale aj tých, ktorí sa s permakultúrou len zoznamujú...

Festival mal dve línie – Hlavný program s prednáškami a Sprievodný program. V centrálnej sále odznelo 8 prednášok na tému etických základov permakultúry: Ľudia, Zem a Limity. Programom, ktorý moderovala Zuzka Gajdošová, sa, ako chvost draka, tiahlo Dračie snívanie. Pre tých, ktorí nemohli prísť, ale aj pre tých, ktorí prišli, ale nestihli všetky prednášky (veď sa to ani nedá, ak sa chcete porozprávať s priateľmi), pripravujeme záznamy. Spracujeme ich a v dohľadnom čase ich uverejníme na stránke festivalu.

Ako každý ročník, aj tento mal bohatý sprievodný program. Asi najväčším bol stánok s literatúrou: pre dospelákov, pre deti, aj pre školy. Ukážkové prírodné záhrady na Slovensku mali tiež svoje zastúpenie, pretože sú to miesta, ktoré môžete navštíviť a nechať sa inšpirovať. Sú certifikované a na Slovensku sa rozhodne máme čím chváliť. Prihlásiť môžete aj svoju záhradu.

Svoj priestor mali aj organizátori Permakultúry SK a Školy permakultúry: učebné pomôcky, ako dostať permakultúru a navrhovanie záhrad k deťom, semienka nehybridných odrôd zeleniny a byliniek, zelené hnojenie, burza sadeníc, veľkolepá prezentácia o pôde a starostlivosti o ňu (pôda je v roku 2023 celoročná téma vzdelávania v Škole permakultúry)... to všetko, ste na festivale mohli nájsť.

Výstava s názvom Cesta je cieľ (alebo Príbeh permakultúry na Slovensku) na dvanástich paneloch veselým a vtipným spôsobom predstavuje permakultúru na našom území od začiatku, kedy o nej hovoril a učil Karol Končko, cez jeho dcéru, Patriciu Pavlovskú, ktorá je nositeľkou otcovho odkazu, a predovšetkým vypovedá o ľuďoch, ktorí dnes permakultúru aktívne šíria v miestnych jadrách a vzdelávacích centrách. Výstava je putovná a môžete si ju požičať na vaše akcie. (V prípade záujmu nám napíšte na skolapermakultury@gmail.com.)

Cena Karola Končka – Roh hojnosti – sa na festivale tradične udeľuje za prínos a šírenie permakultúry človeku, ktorý svoj život zasvätil práci súvisiacej s trvalou udržateľnosťou. Tento rok sme ju odovzdali Paulínke Urdovej.
A keďže sa na festivale zišlo aj mnoho odborníkov, dizajnérov, ponúkli účastníkom a účastníčkam svoje skúsenosti aj formou konzultácií. Záujem prejavilo 6 projektov. Veríme, že vás konzultácie nasmerovali ako premýšľať a akým chybám sa vyvarovať.

Detský kútik nebol žiadnym „úložiskom“ detí. Dobrovoľníci ho pripravili tak, aby to bolo zaujímavé aj pre rodičov a starých rodičov. Deti sa zabavili na interaktívnom Divadielku Maťo, čakali ich aj aktivity ručnej tvorby, kde prejavili svoje umelecké sklony, a nakoniec a najmä sa zahrali medzi sebou (tiež sa stretli kamaráti, ktorí sa dlho nevideli).

K festivalu patrí aj dobré jedlo, pivo, kvalitná káva. Ďakujeme Papaj za chutný obed a Novej synagóge za skvelú a šarmantnú  obsluhu v kaviarni a príjemné prostredie. Užili sme si to. Nielen účastníci, ale aj my organizátori a s nami kopa dobrovoľníkov, ktorým sa aj touto cestou chceme úprimne poďakovať.

Celé podujatie sme zakončili legendárnym kolečkom a vzájomným poďakovaním pri spoločnej večeri, do ktorej prispeli mnohí zúčastnení. Tak dovidenia o rok, priatelia. Kde? S akým programom? Nuž to záleží aj na vás... napíšte nám na skolapermakultury@gmail.com, čo vás očarilo, čo by ste radi nabudúce videli a počuli.

 

Autor textu: Škola permakultúry