Spišská Nová Ves

O tejto lokalite som už písala aj predchádzajúci mesiac. Teraz sme riešili výsadbu vo veľmi strmom svahu po odstránení obrovského solitérneho smreka, ktorý bol poškodený. Vplyvom tieňa pod ním je svah bez kríkov, bez podrastov. Pôda je plná kameňov, suchá, hrozí vodná aj veterná erózia. V okolitej krajine takéto miesta zachraňuje kosodrevina, preto sme ju zvolili do najstrmšej časti svahu. V dolnej časti sa to vyrovná až do úplnej roviny, kde je studňa a miesto pre oddych, lavičku. Tam pôjde jazmín a iné voňavé dreviny kvitnúce na jar. Zároveň je toto miesto viditeľné z prístupovej cesty, takže ho doplníme červenou lieskou, aby bola aj jeseň farebné

Svit

V lokalite záhradkárskej osady vo Svite som už tretíkrát, vždy v inej záhradke, ale teraz naozaj vidím v priamom prenose vysokú spodnú vodu – fakt 10-20 cm pod povrchom. Celá osada je podmočená, je síce oddrenážovaná, ale jar pod Tatrami je veľmi mokrá jar. Takže výzva – aké dreviny? Slivky, liesky, orechy – vidím ich v okolitých záhradkách, že sa im darí. Naopak – opatrne s hruškami... ak, tak vysádzať na kopček, navŕšenú kopu aspoň 50 cm. Za plotom doplníme vetrolam, v tomto prípade ho budú tvoriť vŕby, niektoré strihané ako hlavové, ďalej jelše, možno aj jasene na kopicovanie. Močiar skúsime premeniť na krásnu mokraď.

Záhrada patrí rodinke s deťmi, zadanie znie premena pozemku na džungľu a využívanie pozemku na súkromné účely a na prenajímanie pre malé skupiny. Riešením môže byť lesná záhrada, pretože na pozemku už sú kostrové stromy (borovica, čerešňa, planá jabloň) a vysadené kríky okolo plotov. Tie by sme doplnili do hustejšej výsadby, aby plnili funkciu jedlého živého plota od susedov. Odporúčanie pre zúčastnených: aktuálne najnovší webinár Lesná záhrada pre každého s lektormi Jozefom Fekiačom a Patriciou Pavlovskou. Po zhliadnutí pôjde dizajnovanie ľahko aj začínajúcemu dizajnérovi – dostane všetky inštrukcie ako postupovať a zoznamy rastlín, drevín, húb...

 

Autorka textu: Paulína Urdová. Paula je permadizajnérka, lektorka a inšpirátorka. Absolvovala viacero kurzov (Úplný kurz permakultúrneho dizajnu, Veľký ovocinársky kurz, Celoročný kurz o vode) a iné spolulektorovala (Včelárenie blízke prírode).