Vznik centra v Prenčove je súčasťou príbehu o.z. ARTKRUHktoré vzniklo v roku 2004 v obci Stratená v Slovenskom Raji. Prvými aktivitami boli medzinárodné tábory – workcampy, zamerané na ochranu životného prostredia a rekonštrukciu historických objektov starej krčmy a kultúrnej pamiatky Halaš, kde sme organizovali rôzne kultúrne podujatia. Táborov sa účastnili mladí ľudia z celého sveta od Japonska až po Kanadu. Po niekoľkoročnej spolupráci sa objekty vrátili do správy pôvodných majiteľov, ktorým sa podarilo obnoviť prevádzku starej krčmy a tak bolo zrejmé, že príbeh ARTKRUHu bude pokračovať niekde inde.
Hodnotami združenia boli od počiatku harmonické súžitie s prírodou a zachovávanie a rozvoj tradičných hodnôt v súlade s kultúrnym dedičstvom a koloritom krajiny. V tomto duchu nám učaroval neprebádaný región Hontu, kde náš príbeh znenazdajky pokračoval. V malom sedliackom domčeku, v obci Prenčov, ležiacej pod bájnym Sitnom, len 10km od Banskej Štiavnice. 

Domček prešiel kompletnou rekonštrukciou za použitia tradičných technológií a materiálov (drevo, kameň, hlina, slama) a vďaka jedinečným kamenným portálom bol zaradený do zoznamu kultúrnych pamiatok. Na dvore sme postavili tradičnú pec na pečenie chleba, ktorú pravidelne využívame počas tréningov, kurzov, komunitných stretnutí a osláv.
Po príchode do Prenčova nás hneď upútal erb obce, v ktorom sa nachádza hrnčiarsky kruh odkazujúci na zaniknuté remeslo belujskej keramiky. To nás inšpirovalo založiť keramickú dielňu a oživiť i sprístupniť tak túto tradíciu deťom zo škôl a širokej verejnosti.

Novým sídlom združenia sa stal od roku 2012 gazdovský dom s rozľahlou záhradou z roku 1844 na okraji dediny, u miestnych známy ako u Melagu na Sígeti, ktorý doposiaľ prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Posledný rok sa nám podarilo kompletne opraviť a vymeniť strechu, čím vznikli nové podkrovné priestory, umožňujúce aktivity aj za nepriaznivého počasia. 

V súčasnosti tu pod záštitou Školy permakultúry prebiehajú viaceré vzdelávacie aktivity ako Úplný kurz permakultúrneho dizajnu, Veľký kurz ovocinárstva, Permakultúra pre učiteľov, atď. V rámci programu ERASMUS+ organizujeme medzinárodné mládežnícke výmeny, tréningy pre pracovníkov s mládežou a dlhodobo hosťujeme dobrovoľníkov hľadajúcich alternatívu ku konzumnému spôsobu života, alternatívu ktorá je v súlade s prírodou a jej cyklami. Pre tých, ktorí by chceli viac nasať ducha tohto miesta, ponúkame možnosť ubytovania v maringotkách, v indiánskom Tí-Pí alebo v zrekonštruovanom sedliackom domčeku. V našom centre organizujeme rôzne remeselné dielne, semináre a v lete aj zážitkové tábory pre rodiny s deťmi. Nosnou témou, ktorá prepája všetky naše aktivity a podujatia je podpora a upevnenie puta s nádhernou okolitou prírodou. Náš pozemok, ktorý je zadnou časťou napojený na staré ovocné sady a lúky plné bylín je pomyselnou bránou do tohto tajuplného a divokého sveta. V tejto časti záhrady sa náchádzajú rôzne zákutia na hru, remeslá, odpočinok, varenie či opekanie, vonkajšie sprchy, ohrievané slnečnou energiou, alebo briketami vyrobenými vo vlastnom lise z prevádzkového odpadu. 

„Čím väčšie veci sú, tým ťažšie padajú“. „Pomalý a stabilný vyhrá preteky“

Ako najviac potrebný, sa nám v dnešnej dobe javí aplikovať princíp Davida Holmgrena: „Používaj malé a pomalé riešenia.“

 V rámci permakultúry sa zameriavame najmä na medziľudské vzťahy, komunity a decentralizované formy organizácie a riadenia. Inšpirujeme sa projektovou metodológiou Dragon Dreaming a taktiež organizujeme semináre Community Building podľa metódy Scotta Pecka. Našim zámerom je vytvoriť v tomto centre bezpečné zázemie, kde ľudia môžu vyjadriť, tvoriť, alebo hľadať kým skutočne sú a naplniť tak svoj potenciál a poslanie. Tvoríme miesto, kde môže človek spomaliť a znovu objaviť čo to znamená byť človekom. 

“Doba je naliehavá, spomaľme…” Bayo Akomolafe 

 

 

 

 

 

 

Autor textu: Martin Gavalier. Martin je štatutárom organizácie ArtKruh, lektorom metódy Dragon Dreaming a metódy Community Building.