Návrhy permakultúrnych dizajnov je jedna z mojich obľúbených činností. Najradšej mám rodinné sídla so záhradami a úplne najradšej také objednávky, kde zadávatelia majú veľkú túžbu hrabať sa po lakte v zemi, pestovať všetko čo sa dá a veľa.
 
Pozvali ma do Prešova. Spolu s Jankou Ivaneckou (PDC absolvovala v r. 2021) sme navrhovali minizáhradku v zabývanej časti rodinných domov. Vypracovali sme skicu (obr.1), ja som analyzovala všetky dostupné informácie, Janka kreslila. Domácim sme nechali ešte čas na premýšľanie, odklikanie, čo im sedí, čo by chceli inak.
 
Pozvali ma aj do Lorinčíka, mestskej časti Košice. Mikrozáhradka má len 128 m2. Ale už prvú sezónu pestovali všeličo, najmä v nádobách. Výzvou je oživenie a vybudovanie pôdy, keďže tá po stavebníkoch sa pôdou ani nedá nazvať. Opäť s Jankou sme pripravili 2 varianty (obr. 2). Zaujímavým prvkom je STROM. Domáci premýšľajú, aký ovocný strom by si na taký malý pozemok dali (zadanie bolo: má sa naň dať liezť, nemá robiť veľký tieň, majú na ňom byť jablká a má kvitnúť na ružovo). Zvažovali všeličo možné, ale pravdepodobne to bude jabloň (chi-chi-chi).
 
Do tretice poviem vám, dlho som bez tej Bratislavy nevydržala. Spolu v Vladom Lobotkom a Milanom Klinčokom sme sa stretli s novým starostom MČ Nové Mesto Matúšom Čupkom vo veci spolupráce, resp. podpory projektu permakultúrneho dizajnovania na školách. Žiaľ, výmena ľudí na postoch v samospráve po voľbách 2022 aj v tomto prípade znamená pozastavenie podpory rozbehnutého projektu na školách zo strany samosprávy. Sme uprostred školského roka. Veci, čo máme s vedením škôl a so žiakmi rozpracované, nebudú nateraz pokračovať. Úrad musí pripraviť dlhodobé koncepcie, nastaviť vnútornú štruktúru. Nemáme inštrukcie, čo v danej veci môžeme urobiť my, aby úrad projekt ešte v tomto školskom roku podporil. Tak aj toto zažívam, keď chodím po Slovensku.
Tí, čo ma poznáte, viete, že ja to so školami nevzdám, nájdeme spolu iné zdroje a prácu urobíme. Lebo je to o zodpovednosti k mladým ľuďom. Čo začneme, to dokončíme. Lebo je nám spolu dobre, lebo to má zmysel. 
 
 
Autorka textu: Paulína Urdová
 
Obr. 1

Obr. 2