VYUŽÍVAJ ZMENU A TVORIVO NA ŇU REAGUJ

Každý dizajn v permakultúre začína víziou. Vízia je pozitívna, má iskru radosti, naplnenia otázok odpoveďami. Iskru, ktorú vnútorná motivácia premení na plameň tvorivosti a radosti z tvorenia. Vízia neznamená  vidieť veci také, aké sú, ale také, aké budú, keď sa naplní.

Naplnenie vízie vedie k „inému pocitu zo života“.

Vízia je otvorená zmenám, jej napĺňanie je dlhodobá, až celoživotná, cesta. Reflektuje zmeny, pripomína potrebu porozumenia, prečo sa zmeny dejú.

Lebo zmena je jediná istota súčasnosti.

 

Preto sme sa rozhodli založiť slobodnú demokratickú školu. Vzdelávanie a výchovu berieme ako neustále meniaci sa proces, ktorý sa nedokáže zmestiť do nalinajkovaných predpisov a štruktúr vytvorených pred desaťročiami. Je to však proces, ktorý nasleduje našu víziu, že z detí vyrastú plnohodnotní ľudia, schopní samoriadenia a následného prijatia zodpovednosti.

Našim zámerom nie je dať deťom ryby na tanier, ale dať im udicu a naučiť ich, ako si ryby chytiť. To znamená, že deti sa nebudú kŕmiť vedomosťami cez poučky a odrážky, aby vzápätí zabudli, čo „jedli“. Memorovaním ideme proti prirodzenosti ľudského rozumu. Ak rozum filtruje zmysluplnosť informácií, tak jednoducho tie, čo dieťaťu zmysel nedávajú, neprejdú do časti mozgu, ktorá je zodpovedná za učenie. Teda im dávame vlastné know-how, ponúkame spôsob, akým sa učiť, práve cez porozumenie, kritické myslenie, rešpektujúcu komunikáciu, počúvanie a pochopenie iných postojov.

Pretože iný postoj môže priniesť obohatenie, môže znamenať rozpínanie vlastného vnútorného vesmíru o pochopenie, že mať iný názor neznamená byť nepriateľ, či konkurent, práve naopak, môže priniesť vhľad, ktorý nám chýbal. A môžeme sa posunúť o míľový krok vpred.

O toto nám celý čas ide, aby nás deti predbehli, prerástli, učili.

Zem sa stále točí a točiť sa zrejme bude až do vesmírneho nekonečna.

S nami, či bez nás. Je na nás, ako ten čas na našej Zemi s našimi deťmi strávime.

 

Autorka článku: Sylvia KoreňováSylvia je učiacou sa lektorkou v Úplnom kurze permakultúrneho dizajnu.
Zdroj fotografií: Unsplash