NEVYTVÁRAJ ODPAD

Odpad odpadá, ak máme nápad, ako tento prípad pádne odpádlovať a pritom neodpadávať z prípadných pádov.
Odpad nie je ale hra, ako by sa mohlo zdať z prvej vety. Znie ako nadávka.
Tento film je odpad, táto hudba je odpad, či dokonca tento človek je odpad...
Pán Mollison v jednom videu povedal, že odpad je vlastne nevyužitý zdroj, ktorý už nesmeruje niekam, kde by využitý byť mohol.
No veď dobre, ale ako to súvisí so slobodnou demokratickou školou?
Súvisí to veru so školou úzko, až mi je z toho niekedy priúzko.
Naše myšlienky... často ich vypúšťame do sveta bezmyšlienkovito.
Aj ich vyslovíme, aj ich pribalíme do batôžka na cestu životom našim deťom. A deti (a nielen ony, ale aj my sme deťmi svojich rodičov a oni zas deťmi tých svojich) sa v nich prehrabávajú, prekladajú z kopy na kopu a snažia sa ich vytriediť: „...tieto sú mojej mamy, tieto môjho deda, ale kde sú moje?!? Čo si myslieť? Mám si vôbec niečo myslieť? Kto mi povie, čo si myslieť?“
„No len ty, dieťa naše radostné. My ti ponúkame nástroje. Kritické myslenie a sebapoznanie sa volajú. Zídu sa ti.“
Čítame s nimi medzi riadkami. Rozpoznávame ich talenty. Rozlišujeme s nimi, aké myšlienky im prinášajú radosť a spokojnosť a tie podporujeme. Tie, ktoré doslúžili, prepúšťame s vďakou. A veľmi podporujeme čas, počas ktorého myšlienky skáčuce po posteli ako „ten little monkeys“ utíchnu. Flow je čarovné, nevytvára odpad.
Preto sme prijali pravidlo pre sprievodcov:
Je zakázané vyrušovať dieťa, ktoré je vo flow.

Autorka článku: Sylvia Koreňová
Zdroj fotografií: Unsplash