Po absolvovaní Permakultúrneho dizajnérskeho kurzu som získala úplne nový pohľad na svet. Hneď som doma robila nápravy hospodárenia s vodou a pôdou. To isté som chcela aj na firme v Košiciach, ale akosi sa na to nedostával priestor.

Na jednom z ďalších kurzov Školy permakultúry som spoznala Mirku Langerovú a dozvedela sa o jej Dobrovoľníckom centre. Venujú sa budovaniu vodozádržných opatrení v rámci programu obnovy krajiny Košického kraja. Veľmi ochotne sa podujala, že nám prídu odpojiť odkvap od kanalizácie a vybudujú dažďovú záhradu a jazierko.
Všetci si uvedomujeme obrovský význam zadržiavania vody v krajine, mohli ste o tom veľa čítať v našich newslettroch. Mne však tentokrát udrela do očí tá súhra a zladenosť zainteresovaných ľudí. Ten vplyv budovania vodozádržných opatrení na lokálnu spoluprácu a využívanie miestnych zdrojov.
Samotná akcia mala u nás nádherný priebeh: S Mirkou sme urobili jednoduchý návrh umiestnenia a veľkosti dažďovej záhrady, jazierka aj zbernej nádoby. Dohodli sme termín realizácie a vyznačili umiestnenie jednotlivých prvkov značkovacím sprejom. Deň vopred prišiel bagrista, ktorý už vedel, akú hĺbku a kde má kopať. V mieste jazierka narazil na betónovú platňu, o ktorej sme pôvodne nevedeli. Nedalo sa kopať do potrebnej hĺbky. Mirka nezaprela svoje skúsenosti a okamžite do telefónu reagovala, že to nič, že urobíme vyvýšený okraj, aby sme dosiahli potrebnú hĺbku jazierka. Nevedela som si to predstaviť ale v reále to vyzerá fakt dobre. V deň D sa rozbehlo Mirkino manažérske súkolie. Prišiel akurátny počet dobrovoľníkov, medzi nimi aj priatelia z permakultúrnych kurzov. A aj dve dievčiny z Bratislavy, aby sa priučili a ďalej rozvíjali podobné aktivity v ich kraji. Mali sme akurátne množstvo náradia. Zišiel by sa ešte jeden fúrik, ten nám požičali susedia. V pravý čas prišiel náklaďáčik so štrkom a kameňmi. Tu Mirka už vopred rátala s neochotou šoféra a vyslala tých správnych ľudí na vyriešenie zádrhelu. Pomohli aj zamestnanci firmy pri rozmiestňovaní väčších kameňov. V pravý čas priviezli z neďalekého záhradníctva rastliny na výsadbu. Každý v pravý čas priložil ruku k dielu. Akosi prirodzene všetko do seba zapadalo v čase aj priestore. Po piatich hodinách brigády bolo hotovo. Obrovská a veľmi príjemná zmena. V nasledujúcich dňoch sa ešte zastavil klampiar, aby napojil odkvap na nádrž. Všetko sa dialo nádherne hladko. Vtáky a hmyz si dali navzájom vedieť o nových rastlinách a vode a boli tu hneď ako doma. Presne tak, ako to má byť.
Mirka a jej dobrovoľnícke centrum majú môj obrovský obdiv. Ako intenzívne pracujú na obnove krajiny a ako sa im darí. Ako spájajú zainteresovaných pri realizáciách a ako následne ovplyvňujú okoloidúcich k väčšej zodpovednosti. U nás na firme ešte pribudnú informačné ceduľky VODA NIE JE ODPAD a AJ TENTO ODKVAP JE ODPOJENÝ OD KANALIZÁCIE a pribudnú aj lavičky, aby toto malé dielko spájalo okoloidúcich.

S vďakou Sveťa Kuzderová

Viac info tu: Voda nie je odpadManuál pre Program obnovy krajiny Košického kraja

Zdroj fotografií: @Unsplash, Sveťa Kuzderová