Rok 2021 je pre Školu permakultúry na vlne vodného elementu. Voda je tak významný prvok pre život, že sa prelína do všetkých našichaktivít. Ešte aj téma sucha je o vode. Ako sa o vodu postarať? Na čo všetko vplýva? Dostala sa nám aj do témy starostlivosti o vtákov, vlastne s ňou úzko súvisí. Vedeli, ste že 65 až 80% tela, ľudského aj vtáčieho, tvorí voda. Na Slovensku máme jednoduchý prístup ku zdravej pitnej vode. Majú ho aj naši vtáci?

1. apríl je dňom vtáctva najmä preto, že práve v apríli k nám zvyčajne priletí najviac sťahovavých vtákov. Ornitológovia odhadujú, že na Slovensko priletí každý rok približne 30 miliónov vtákov, z toho prevažná časť - asi dve tretiny - v apríli.

Takže vážne, milí priatelia! 1.apríla nezabudnite na žarty, a popri tom, a nielen v tento deň, vážne uvažujte o vode pre operencov okolo nás. Vedeli ste, že dravce a sovy svoju potrebu vody uspokoja takmer výlučne z potravy? Ale ostatné vtáky potrebujú piť ako my ľudia. Majú dostačujúci prístup ku vode? My ľudia zastavaním obrovských plôch sme zminimalizovali prirodzené vodné plochy. To však neznamená, že vtáky v zastavaných aglomeráciách nežijú. Spomeňme si na kúpajúce sa vrabce v mlákach na chodníkoch po daždi, poletujúce švitoriace dážďovníky podobné lastovičkám a pískajúce dravce na strechách panelákov.

Pouvažujme, kde všade môžeme vodu vtákom sprístupniť aj keď neprší a ako im urobiť prístup ku vode bezpečným. Môžme upozorniť na neoznačené elektrické vedenia nad vodnou plochou prípadne na devastáciu biotopov. Zaujímať sa o nefungujúce fontány v našom okolí, na Slovensku je ich žalostne veľa. Pri riekach, potokoch, upraviť breh, poukladať kamene. Myslieť na plytčiny alebo ostrovčeky aj pri umelo budovaných jazierkach.

A ak chceme vtákom vodu ponúknuť priamo, je potrebné napájadlá umiestniť do tieňa, nech sa voda neprehrieva, ale pritom bezpečne. Nie v bezprostrednej blízkosti hustého krovia, aby sa vtáky nestali korisťou ukrytej mačky, kuny, či iného predátora. Napájadlá pravidelne čistiť a dopĺňať. Vtáky sa radi okúpu, preto má byť hĺbka vody maximálne 10 centimetrov. Pozor na vodu v zimnom období, v mrazoch vodu divým vtákom neponúkať, mohli by sa namočiť a zmrznúť. Sudy a vane so zachytenou dažďovou vodou zakryť, aby sa smädný vták neutopil alebo dať na hladinu doštičku, na ktorú môže pristáť prípadne vyliezť. Vtáky sa nám za starostlivosť s radosťou odmenia. Svojim spevom a svojou službou.

Svoj domov na Slovensku má takmer 220 hniezdiacich vtáčích druhov, pričom niektoré sa na zimu sťahujú do teplejších krajín. Naopak, niektoré druhy k nám v zime prilietajú zo severu, a tak sa aj počas mrazivých dní u nás zdržuje viac ako 19 druhov vtákov.

Vtáky Slovenska môžte spoznať v Atlase vtákov alebo si vybrať lokalitu na pozorovanie. Na rozoznanie, kto vám to spieva po konároch môžete použiť aj aplikáciu.

A viete z čoho robia lastovičky hniezda? Z blata! Tá voda je naozaj všadeprítomná téma!

Nazdravie s pohárom vody za spevu vtáčikov, priatelia!

Autorka textu: Sveťa Kuzderová