Všetci poznáme pocit smädu a prirodzene vieme, že je to nedostatkom tekutín. Popravde je to vlastne nedostatkom vody. Všetky ostatné nápoje, vody ochutené bylinkami, citrónom, čajíky, kávičky a čo iné si vymyslíme okrem čistej vody telo považuje za potravu a spustí proces trávenia. Naproti tomu čistú vodu má náš organizmus k dispozícii ihneď, ide priamo bunkám, orgánom a všetkým procesom v tele.

Pre zaujímavosť: Pleť obsahuje 72 % vody, krv 83 %, orgány ako srdce, pečeň či ľadviny 70 až 80 %, pľúca tiež 80 %, kosti obsahujú 22 % vody, svaly 76 %, tukové tkanivo 10 % a mozog 75 % vody.

Nedostatok vody môže spôsobiť totálny kolaps organizmu. Smäd indikuje, že sme sa mali napiť minimálne už pred pol hodinou. Všetci poznáme smädnú rastlinu, smädnú krajinu. Na nich už priamo vidíme, čo nedostatok vody spôsobuje.

Študenti z Egypta, ktorí boli na medzinárodnom programe na Slovensku v obci Lúčka, kde sa nachádza viacero prameňov, si tieto pramene natáčali a fotili s obrovským záujmom. Keď počuli, že tú výbornú vodu nechávame len tak odtiecť, neveriacky krútili hlavami. Takú vzácnosť!

Opäť trochu čísel: Iba 2,5 percenta vody na Zemi je sladkovodnej. Z toho sa až 68,7 percenta koncentruje v ľadovcoch. 30,1 percenta tvorí podzemná voda. Iba 1,2 percenta tvorí povrchová a iná sladká voda.

Taká vzácnosť priatelia! Čistá voda! Pristupujme ku nej s hlbokou úctou, neberme ju ako samozrejmosť! Starajme sa o ňu fakt ako o obrovskú vzácnosť a uvedomujme si, čo sa s ňou dialo a deje, keď nám tečie pomedzi prsty.

Na záver ešte jeden klimatický fakt:

Prečo v posledných rokoch nemáme jar? Prečo po zime príde rovno leto?

Klimatológovia to vysvetľujú takto: “Je to najmä preto, že v zime máme málo snehu, ktorý sa môže hocikedy počas zimy roztopiť Keď potom v marci nastúpi teplejšie počasie, pôda sa rýchlo vysuší. Pri slnečnom počasí v apríli tak ide teplota rýchlo hore – ak by bola pôda vlhká, veľa energie a tepla sa spotrebuje na výpar vody z pôdy a pomalšie sa otepľuje počasie. Pokiaľ však je sucho, počasie sa veľmi rýchlo otepľuje. To sme pozorovali aj vo viacerých posledných rokoch. Už koncom apríla v podstate nastúpilo letné počasie, teploty nad 25 stupňov.”

Autorka textu je Sveťa Kuzderová. V Škole permakultúry pôsobí ako učiaca sa lektorka.