Dragon Dreaming v sebe zahŕňa filozofiu niekoľkých overených metód a postojov ako napr. „Community building“, „Mindfulness“, „Hlbinná ekológia“, „Nenásilná komunikácia“, atď. Je inšpirovaný žijúcimi systémami, teóriou chaosu, rozvojom organizácií a komunít, múdrosťou a duchovnými tradíciami austrálskych aborigénov kde sa aj zrodila. Je to „hra“ s novými pravidlami: spolu rozvíjame a žijeme win-win-win projekty. Zapájame všetkých zúčastnených, ich kvality, potreby a sny.

Je to však úplne nový prístup, nové paradigma pre 21.storočie. Uvedomujúc si globálnu ekologickú, ekonomickú a sociálnu situáciu, ak sa tu chceme „udržať“, musí tu nastať kreativita aká tu ešte nebola! Nemôžeme čakať, že to tu niekto za nás vymyslí. Každý z nás nesie zodpovednosť zapojiť sa aktívne do tohto globálneho problému, podľa vlastných možností, najlepšie lokálne v rámci vlastnej komunity. Všetci radi žijeme naše životy v oblasti komfortnej zóny, kde už máme vychodenú cestičku, kde sme si vybudovali bezpečné zázemie pre seba a blízky okruh svojich obľúbených. Skutočné učenie však nastáva iba po opustení našej komfortnej zóny. To je to miesto kde na nás čakajú prekážky – naši „draci“ a odkiaľ pochádza názov Dragon Dreaming. Ak však dokážeme prekročiť naše hranice, naučíme sa ako „tancovať s našimi drakmi“ – ako sa NAVZÁJOM viac a viac posilniť, objaviť svoje silné stránky, schopnosti, zručnosti a zdravé sebavedomie. Potom dokážeme realizovať to, o čom sme ani nesnívali. SPOLU!

Metóda je postavená na štyroch fázach SnívaniePlánovanieRealizácia a Oslava. Prvú a poslednú fázu, klasický projektový manažment väčšinou nepoužíva, alebo jej nevenuje dostatok priestoru, čo vedie k nízkej angažovanosti a motivácii účastníkov projektu. Cítia sa iba ako vykonávatelia alebo zamestnanci projektu, ale nepovažujú ho za svoj vlastný. Vnímajú ho iba ako “sen” niekoho iného. Práve v tom je prístup Dragon Dreaming zásadne odlišný a inovatívny. Rovnako ako na zámer projektu je kladený dôraz na zúčastnených, ich kvality, potreby a sny.

Čo sa deje v jednotlivých fázach?

1.fáza SNÍVANIE

Veľa projektov ostane zablokovaných už v tejto úvodnej fáze, pretože ľudia nezvyknú zdieľať svoje sny s ostatnými. Neveríme viac v silu snov a bojíme sa, že zdieľaním svojich „snov“ by sme sa strápnili alebo vôbec neboli vypočutí. Pri tejto fáze platí „žiadne kompromisy!“, nesnažíme sa vtesnať do jedného sna, ale vytvoriť sen, ktorý bude zahŕňať sny všetkých zúčastnených. Fáza snívania je o rôznorodosti a získavaní nápadov, koľko je len možné.

2.fáza PLÁNOVANIE

Je o sústredení, destilácii a filtrovaní. Definujeme si zámery a ciele a určíme si prvé nevyhnutné kroky pre zorganizovanie úloh, zodpovedností, času a finančného rozpočtu. Rozdiel oproti konvenčnému plánovaniu je v hravý spôsob plánovania, ktorý je veľmi dôležitý na to, aby sa udržiavala energia skupiny vysoko.

3.fáza REALIZÁCIA

Práve tu sa učíme ako zjednotiť teóriu a prax. V tejto fáze prichádza manažovanie a administrácia projektu a je to zároveň fáza, kde veci veľmi ľahko môžu ísť iným smerom ako sme plánovali. Je tu potrebný neustály monitoring a prispôsobovanie sa zmenám: Dodržiavame plánovaný čas? Sú naše náklady v súlade s rozpočtom? Potrebujeme prispôsobiť naše plány? Ako minimalizujem riziko? Ako budeme nakladať so stresom? Sme stále na správnej ceste a realizujeme pôvodný sen, alebo nás odviedlo niekde úplne inam?

4.fáza OSLAVA

Je to práve dôležitosť oslavy, ktorá robí Dragon Dreaming odlišný oproti mnohým iným projektovým metódam. Tu oslava nie je doménou najhlučnejšieho, ale zahŕňa zdieľanie, reflexiu, uvedomenie, uznanie a vďačnosť. Je to o ocenení úsilia, ktoré sme vynaložili a o uvedomení si toho, čo sme sa naučili. Je to tiež o schopnosti vidieť druhých takých akí sú, v ich veľkoleposti a sláve ako aj v ich zraneniach a ťažkostiach. Je to o videní celého človeka a o napravení všetkých nedorozumení. A je to tiež o uznaní a ocenení všetkého čo sa nám podarilo, ale aj toho čo sa nám nepodarilo.

 

Autorom článku je Martin Gavalier. Martin pracuje ako lektor metódy Dragon Dreaming a hosťuje kurzy Školy permakultúry (Ovocinárstvo blízke prírode, Úplný kurz permakultúrneho dizajnu). Je zakladateľom a riaditeľom neziskovej organizácie ARTKRUH, ktorá sídli v Prenčove. Organizácia už viac ako 10 rokov hosťuje mladých ľudí z rôznych krajín. Tí pracujú ako dobrovoľníci, čo si vyžaduje netradičný prístup motivovania. Uspokojivé riešenia im priniesla až komunitne orientovaná projektová metodológia „Dragon Dreaming“. Zaujímavá je najmä preto, že sa snaží zapájať do projektov ľudí takých akých sú, bez prvotnej potreby ich meniť, alebo napasovať do niečoho, čo je pre nich už pripravené.

Zdroje a viac informácií: https://artkruh.org/ponukame/budovanie-komunit/https://dragondreaming.org/