Pôda je len tenulinká škrupinka na povrchu suchozemskej časti planéty v priemernej hrúbke 1, slovami jeden! meter. Niekde je to len 20 cm, maximálne však 3 metre, veľmi vzácne to môže byť 5 metrov. Ale aj to je nič v porovnaní ku priemeru Zemegule 6378 kilometrov. Uvedomte si tú krehkosť a vzácnosť. Pôdu berieme ako samozrejmosť. Vždy tu bola a bude. Naozaj? Za posledných 50 rokov sme na Zemeguli prišli o tretinu! pôdy. Eróziou, znečistením, degradáciou, zastavaním, oslabením, intenzívnym pestovaním…

Pôda je považovaná za NEOBNOVITEĽNÝ zdroj, 1 centimeter pôdy sa utvára stovky ba až tisícky rokov. Pôda je z prevažnej časti rozdrobená hornina, voda, vzduch, korene a organické zvyšky živočíchov a rastlín. Ale to ešte neznamená, že je úrodná. Pôdu robia úrodnou živé organizmy a mikroorganizmy. A opäť si uvedomme tú vzácnosť: Živé organizmy a mikroorganizmy tvoria len 2-5% objemu úrodnej pôdy! V prevažnej väčšine sú pre ľudské oko neviditeľné. V jednej čajovej lyžičke zdravej pôdy je viac živých organizmov ako ľudí na Zemi. Pôda je domovom pre viac ako 1/4 biodiverzity našej planéty. Napriek tomu poznáme iba 1% tohto pôdneho sveta.

Prečo je potrebné klásť takýto dôraz na túto živú zložku pôdy a na jej udržanie?

95% potravín pre ľudí ja zabezpečovaných z pôdy, z úrodnej pôdy. Zdravá pôda znamená zdravé potraviny a zdravých ľudí. Vedeli ste, že väčšina obéznych ľudí trpí podvýživou? Hoci zjedia veľké množstvo potravín, tieto nemajú dostatočnú výživnú hodnotu. Neboli pestované v zdravej, živej pôde. Rastlina si nevie z pôdy vziať živiny priamo, vie ich prijať len rozložené a spracované mikroorganizmami! Pôdne organizmy pracujú nepretržite 365 dní v roku, 7 dní v týždni, 24 hodín denne v koordinovanom úsilí o udržanie života na Zemi. Vedeli ste, že dážďovka dokáže v pôde stráviť svoju vlastnú váhu každých 24 hodín? 50% pôdy planéty každoročne prechádza črevami dážďoviek.

Svetový deň pôdy, 5. december, je oslavou OSN, ktorá oslavuje zdravé pôdy pre budúcu potravinovú bezpečnosť. Kampaň pre rok 2020 „Udržujme pôdu nažive, chráňme pôdnu biodiverzitu“ nás vyzýva, aby sme zamerali našu pozornosť na usilovných robotníkov v podzemí – od drobných baktérií po agilné mnohonôžky a slizké dážďovky – všetci prispievajú k procesom, ktoré sú nevyhnutné pre život na Zemi.

Sveťa Kuzderová, 4.12.2020