Blíži sa jar a s ňou aj nápady ako vylepšiť svoju záhradu. Prvú prácu, ktorú nám v novej sezóne záhrada prináša je starostlivosť o dreviny – ich rez, ošetrenie, množenie a sadenie. V samotnom permakultúrnom hnutí sa názory na ošetrenie drevín rôznia. Isté je, že permakultúra je systém, ktorý má prinášať človeku hojnosť pri zachovaní etického prístupu aj k ostatným živým bytostiam.

Osobne sa prikláňam k názoru, že rez drevín má slúžiť na to, aby strom dosiahol rovnováhu z hľadiska plodnosti, rastu a jeho stability.

Desatoro rezu ovocných drevín:

1. Pozorujte! Pozorujte strom!
Premyslite si v prvom rade dôvod rezu . Obíďte si strom zo všetkých strán a zamyslite sa, čo chcete rezom dosiahnuť (jeho stabilitu, vyššiu plodnosť, omladenie apod.)

2. Režte čo najmenej
Najskôr odstraňujte choré, poškodené vetvy. Tiež tie ktoré prekážajú v ceste, vrastajú do stredu stromu a znemožňujú oberanie. Niekedy to úplne stačí a dokonca je možné, že v danom roku strom aj nepotrebuje žiaden rez! Pamätajte, že cieľom nie je to, že aj sused práve reže strom, ale že rezom chcete docieliť konkrétny zámer.

3. Korunu udržujte presvetlenú a vyváženú
tak, aby najmä pri násade plodov nedošlo k zlomeniu stromu. Pri orezávaní strom obchádzajte dookola a kontrolujte, či sa nenakláňa, či je koruna vyvážená v počte vetví do všetkých strán. Plánujte ako docielite, aby chýbajúca strana dorástla.

4. Udržujte prirodzený tvar koruny
Je fajn vedieť, ako má vlastne strom normálne vyzerať a nesnažte sa robiť zo stromov v záhrade „ježkov“ či bonsaje. Každý strom (nielen ovocný) má svoj tzv. habitus, čiže to ako prirodzene vyzerá. Cieľom rezu je, aby sme sa približovali tejto prirodzenej forme čo najviac a súčasne podporili plodnosť.

5. Nepoškodzujte kôru stromov
Kvalitné, ostré náradie (aj dezinfikované) pri ošetrení a opatrnosť pri vyžínaní okolo stromu v lete sú nosné. Každá rana na strome je cestou pre rôzne hubové ochorenia. Hubové ochorenia dokážu veľmi rýchlo zdecimovať aj inak dlhoveký strom. Cieľ má byť čo najmenšia možná rana pri reze, ktorú ešte vhodne ošetríme.

6. Robte hladké rany za konárom, pupeňom či listom
aby mal strom silu ranu sám zaceliť a nezostávali na stromoch pahýle. Stom má schopnosť svoje rany zaceliť, pokiaľ je rezná rana ešte v živej časti stromu.

7. Zatierajte rany alebo aj nie
ale v tom prípade je vhodné ranu chrániť pred dažďom a dlhodobým vlhkom opäť kvôli hubám, zahnívaniu. Na ošetrenie sa zvyčajne používajú štepársky vosk, balzám. V minulosti ale ľudia využívali aj kravské lajno s ílovitou zeminou. Niekedy však zatieranie rán môže aj spomaliť ich hojenie.

8. Rez robte tesne pred alebo počas vegetácie.
Rez pred vegetáciou podporuje skôr rast hmoty, rez počas vegetácie skôr plodenie stromu. V tomto bode je zaujímavé zahrnúť aj lunárny kalendár – pri ubúdajúcom mesiaci sa rany hoja lepšie. Ak je súčasne vtedy deň plodu, je to ten najlepší deň na rez ovocných drevín.

9. Zistite, na ktorých konároch strom plodí
Marhuľa, lieska či josta na jednoročných výhonoch narastených v minulom roku – ak ich ostriháte preč, veľa ovocia mať nebudete. Niektoré jablone a hrušky, čerešne na dvojročnom. Preto si vopred naštudujte túto tematiku.

10. Pracujte s láskou 
Stromy a kry sú živé bytosti, ktoré vnímajú, ako sa k nim pristupuje a čo sa s nimi deje. Pristupujte k stromom s pokorou a nehou, ako by ste sa starali o malé deti. Prihnojujte ich nielen dobre vyzretým hnojom, ale aj milým slovom. Ochráňte ich nielen mulčovaním slamou ale aj jemným dotykom.

Zaujali vás tieto odporúčania a chcete sa dozvedieť viacej praktických rád ako na to? Chcete si vyskúšať rez drevín pod dohľadom skúseného ovocinára. Neviete vôbec ako začať? Ako si vybrať vhodnú odrodu, ako ju posadiť a ošetriť v prvých rokoch tak, aby sa zo stromu tešili ešte aj vaše vnúčatá? Príďte na kurz OVOCINÁR – je to investícia do budúcnosti, ktorá sa vždy vyplatí.

Pokiaľ chcete vedieť podrobnejšie o zakladaní ovocného sadu, odporúčame http://docplayer.cz/4062689-Obnova-starych-ovocnych-sadu-metodicka-prirucka-k-projektu-zachrana-stareho-sadu-v-sarynce.html

Zdroj:
https://www.udrzba-zahrad-brno.cz/news/desatero-rezu-ovocnych-stromu/
http://www.plat4mbooks.sk/?p=9207
http://www.potravinovezahrady.cz/jak-osetrovat-stare-ovocne-stromy/
http://www.ekozahrady.com/nerez_ovocnych_stromu.htm