Permakultúra – Univerzita tretieho veku POPRAD

Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

Permakultúra – Univerzita tretieho veku POPRAD

február 14 - máj 16

€100

Stručná štruktúra prednášok v jednotlivých ročníkoch:
1. rok: Permakultúrna etika. Permakultúrne postoje. Permakultúrne princípy o prvkoch.
Permakultúrne princípy o energiách. Praktické cvičenie. Permakultúrne princípy o
systémoch.
Základný postup dizajnovania. Exkurzia. Návrh dizajnu vlastného priestoru.
V štúdiu je možné pokračovať v ďalších rokoch.
2. rok: Krajinárstvo, Voda, Pôda, Ovocinárstvo, Zeleninárstvo v permakultúre.
3. rok: Chov zvierat. Včelárenie. Architektúra. Permakultúra v meste. Lesníctvo. Holistický
manažment.
Jednotlivé semináre budú prebiehať 1 x mesačne.
Okrem teoretického vzdelávania bude súčasťou každého ročníka praktické cvičenie a
exkurzia.

Termíny pre študentov 1. ročníka na letný semester pre školský rok 2019/2020:
14.2.2020 od 16:30 -19:45
21.3.2020 od 16:30 -19:45
24.4.2020 od 16:30 -19:45
.
Termíny pre študentov 2. ročníka na letný semester pre školský rok 2019/2020:
15.2.2020 od 9:00 – 13:30
22.3.2020 od 9:00 – 13:30

EXKURZIA 16.5.2020

Garantka študijného odboru a vyučujúca:
Ing. Paulína Urdová, permakultúrna dizajnérka
Kontakt: paulina.urdova@gmail.com, 0902 227 258

Prihlášky na štúdium zasielajte  poštou alebo e-mailom na adresu utv.umb.poprad@gmail.com
Zápisné na školský rok: 100 €
Viac informácií získate priamo na univerzite u pani Zimermanovej:
utv.umb.poprad@gmail.com

Podrobnosti

Začiatok:
február 14
Koniec:
máj 16
Cena:
€100

Organizátor

Univerzita tretieho veku
Telefón:
0903 340 928
Email:
katarina.zimermanova@umb.sk

Miesto udalosti

Univerzita tretieho veku Poprad
Francisciho 910/8
Poprad, 05801 Slovenská republika
+ Google Map
Telefón:
0902 227 258