Vízia

VÍZIA

Škola permakultúry - PEAR (Permaculture Academy & Reserch)
je odborná a praktická vzdelávacia inštitúcia so silným národným a medzinárodným vplyvom,
aplikujúca a šíriaca permakultúrne princípy ako svoje poslanie.
Je to inšitúcia, ktorá slúži aj ako inšpirácia verejnosti, zdroj overených informácií,
dôkaz integrity a ekonomickej nezávislosti.
Podporuje vzájomnú spoluprácu a komunikáciu všetkých záujemcov
a zároveň poskytuje osobný rast v slobode a zodpovednosti.

PREČO, AKO a ČO?

Chceme žiť zmysluplný a zodpovedný život v súlade s prírodou, s ľuďmi okolo a so sebou samými. Vieme, že viacerí môžeme premýšľať inak.

Žijeme vzdelávaním, vzdelávame o živote. Inak.

Škola permakultúry. Tak.

Unikátnosť

Škola permakultúry je v strednej a východnej Európe jedinečným projektom, ktorý spája fungujúcu permakultúrnu farmu a vzdelávaco-výskumnú inštitúciu. Spájame odborníkov z rôznych profesií do celistvého vzdelávacieho programu; spájame každého, kto má chuť zdieľať svoje skúsenosti, skúšať inovatívne techniky v rámci jedného projektu s tými, ktorí potrebujú získať praktické zručnosti. Pretože všetci sme jedineční a máme čo ponúknuť ostatným.

Uvedomenie

Každý vo svojom živote prechádza prerodom, vyvíja sa a mení. Zmena prináša uvedomenie si, že sme súčasťou našej Zeme, že naše každodenné postoje a činnosti menia nás aj svet okolo. A tak prichádza vnútorná túžba, ba priam potreba: nájsť etické, ekologické a ekonomicky prijateľné prístupy k životu. Brzdí vás však nedostatok skúseností, vedomostí a zručností? V Škole permakultúry spoločne hľadáme cesty, ako žiť etický a spokojný život.

Inšpirácia

Neustále hľadáme nové riešenia. Veríme, že každý problém má aspoň jedno pozitívne riešenie! Spolupracujeme aj s ďalšími lokálnymi a medzinárodnými permakultúrnymi organizáciami a tak naberáme inšpiráciu nielen z vlastných výskumov, ale sledujeme inovatívne prístupy z celého sveta, ktoré zlepšujú život krajiny a ľudí v nej a prostredníctvom našich aktivít ich prinášame aj vám.

Holistické prístupy

Prinášame komplexný projekt spájajúci ukážkovú trvalo udržateľnú farmu a vzdelávaciu inštitúciu. Ponúkame vám vzdelávanie detí a dospelých v oblasti ochrany a tvorby krajiny, ekologického poľnohospodárstva a architektúry ako aj rozvoja osobnosti. Všetky teoretické vedomosti, ktoré u nás získate, si súčasne môžete overiť, vyskúšať a pocítiť na vlastnej koži prostredníctvom praktických lekcií v priestore rodinnej farmy navrhnutej podľa permakultúrnych princípov.

Pridaná hodnota

Škola permakultúry je čarovné miesto na juhu stredného Slovenska v rázovitej lazníckej obci Hrušov, ktoré poskytuje nádherné výhľady do slovenskej krajiny, umožňuje spoznávať históriu i živo zachované tradície regiónu Hont.