Náš tím

Ing. Patricia Pavlovská, DPD.

Garant školy, lektorka

Permakultúra, permakultúrny dizajn, záhradná tvorba, krajinotvorba

Permakultúra je môj život. Vlastne od malička nepoznám nič iné. Celé detstvo som počúvala o rozvoji bioregiónov, o krajšom svete pre všetkých, o tom že v komunite ľudí, ktorí vás obklopujú sa dá žiť zmysluplne a uvedomelo. Môj otec, známy ako "permakultúrny pionier v Československu" roky pracoval na čističke odpadových vôd, kde prišiel s mnohými skvelými permakultúrnymi riešeniami ako narábať s vodou v krajine.

Zo mňa vyrástla permakultúrna dizajnérka, ktorá vyštudovala krajinnú architektúru. Počas svojej dizajnérskej praxe som pomáhala zakladať viaceré školské a komunitné záhrady (MedoUka Medovarce, Múzeum BVS Bratislava, Devínska Nová Ves, Jakubovo námestie v BA, Balkán Zvolen, MŠ Pukanec, ZŠ Hrušov a mnoho ďalších) a ekocentrá (Polomy Zaježová a Sosna).
Už viac ako 20 rokov sa zaoberám rôznymi permakultúrnymi prístupmi a učím ich ostatných. Vždy je čo nové objavovať, zdokonaľovať a posúvať hranice. Tak aj teraz sme sa rozhodli posunúť ďalej a zo záhradnej architektúru a navrhovania permakultúrnych projektov sa posúvame k vytvoreniu Školy permakultúry, ktorá bude nielen učiť, ale hlavne inšpirovať k zmenám.


Ing. Martin Pavlovský

Spoluzakladateľ školy, lektor, administrátor

Permakultúra. architektúra, vodné systémy, slobodné firmy, komunity

Prázdniny a väčšinu víkendov som pobehoval po maličkej dedine, kde bývali moji starí rodičia. Gazdovali. Chovali zvieratá a väčšinu zeleniny si dopestovali. Keď bolo potrebné nachystať drevo na zimu, či kosiť trávu pre zvieratá, zberať zemiaky, zišla sa rodina a pracovalo sa spolu. Vychutnával som si domáce maslo, mlieko, mäsko, zemiaky, kyslú kapustu alebo inú zeleninu, maliny, černice, huby z hory, a aj ryby z rieky, a pritom som si uvedomoval, čo všetko za tým je. Strednú školu som vyštudoval Elektrotechnickú priemyslovku a vysokú TU v Košiciach, na fakulte Elektrotechniky a Informatiky odbor Umelá Inteligencia.

V roku 2011 som absolvoval Úplný Permakultúrny Dizajnérsky kurz a to malo pre mňa ďalekosiahle dôsledky. Tam sa mi pospájali súvislosti. Zistil som, že permakultúrna etika a princípy sú mi veľmi blízke. Uvedomil som si, aké kvantum ľudí žije podľa týchto zásad a spôsob, akým to robia má filipa, rovnako tak, ako som to videl pri činoch môjho dedka. Dovtedy som žil klasicky, ako rádový zamestnanec vo veľkej firme, býval v prenajatom byte a po večeroch a víkendoch intenzívne vyháňal prázdno, čo som zažíval v práci. Začal som žiť a pracovať s Patriciou, kúpil som 3ha neudržiavaného pozemku a začal sadiť stromy, kríky, zeleninu a stavať dom, teda budovať domov pre našu rodinku. Odvtedy študujem, zúčastňujem sa prednášok, kurzov, workshopov ohľadom staviteľstva, permakultúry, ekológie. Som učiacim sa permakultúrnym lektorom.


Mgr. Lucia Pašková

Spoluzakladateľka školy, investorka

Zastupujem na Slovensku značku CURAPROX - snažíme sa o trvalé udržanie zdravého chrupu Slovákov. Vyrástla som v Starej Turej a prácu v záhrade som dlho nenávidela. Po niekoľkých rokoch života v Bratislave na Obchodnej ulici som sa rozhodla premeniť náš spoločný dvor na príjemné miesto. Tiež som nechcela, aby si moje dieťa myslelo, že zelenina vzniká v obchode. Preto som sa v 2009 prihlásila na víkendový kurz permakultúrneho dizajnu v Brdárke. Permakultúra ma oslovila natoľko, že po pár rokoch som absolvovala aj dizajnérsky kurz, aby som si mohla sama naprojektovať záhradu pri našom dome v Modre.

Nemám zatiaľ priestor venovať sa permakultúre na plný úväzok, o to radšej podporujem ľudí, ktorí to robia. Pevne verím, že do 2027 bude permakultúrne vzdelávanie zavedené na všetkých základných školách a Slovensko sa preto stane ešte lepšou krajinou na život. Naša škola k tomu vo výraznej miere prispeje.


Marcel Antal

Lektor a organizátor kurzov

Včelárstvo, Semenárenie

Pochádzam z Revúcej, malého mesta na Gemeri, ktoré je známe ako Mesto prvého slovenského gymnázia. Menej známe už je, že tu na sklonku 19. stroročia vznikla Vzájomná pomocnica a tiež prvý Potravný spolok na Slovensku; obe inštitúcie s cieľom lokálnej svojpomoci zveľaďovať životy zapojených. A na sklonku storočia dvadsiateho opäť tu vzniká permakultúrne hnutie...
Keď som v auguste 1999 absolvoval úvodný kurz permakultúry pod vedením revúčana Karola Končka, netušil som, ako tento kurz ovplyvní môj život. „Nájdi si svoje miesto v programe Zeme“, bolo heslo, s ktorým sme sa na kurze lúčili. Lektori kurzu „nasmerovali osobnú loď“ a odovzdali kormidlo do našich rúk. Odchádzali sme s podrobnou mapou v sebe. A nabrali sme radostný dych, zhlboka sa nadýchli, tak, aby sme mohli fúkať do plachiet. Nielen našich plachiet.

V roku 2004 som sa i s priateľmi presťahoval na vidiek a následne sa venoval založeniu a fungovaniu združenia Alter Nativa v obci Brdárka; v rámci jeho misie som pomohol (a stále pomáham) zorganizovať niekoľko fakt dobrých kurzov permakultúry, rozdistribuovať stovky kníh o permakultúre a vydať niekoľko kníh o prírodnom staviteľstve či permakultúre samotnej. Okrem týchto bohumilých činností venujem tu a teraz najviac priestoru mojej milej rodine a staroslivosti o včely v našej poctivej včelárskej farme či pestovaniu rastlín i pre semená.
Prečo to celé robím? Lebo v tom vidím zmysel. Mám pocit, že permakultúra mi dokáže poskytnúť všetky odpovede na všetky otázky a to logicky, nenásilne a príjemným spôsobom.

A čo mám najradšej? Užitočné prepojenia!


Ing. Paulína Urdová

Dizajnérka a lektorka

Permakultúrna dizajnérka a lektorka permakultúry

Som absolventka kurzu Lektor ďalšieho vzdelávania v roku 2015 a absolventka Úplného
kurzu permakultúrneho dizajnu v roku 2018.
Vyštudovala som gymnázium a Elektrotechnickú fakultu Technickej univerzity v Košiciach,
odbor rádiotechnika. Technickým štúdiom podporená logika a vedomosti o spájaní
jednotlivých súčiastok do fungujúceho celku, ako je to napríklad pri rádiostaniciach, mi
umožňujú lepšie chápať širšie súvislosti, dôvody pre minimalizáciu odpadu a iné
environmentálne vzťahy. Viem, že podobnosť rádiostanice s ekosystémom nie je náhodná.
Vážim si pôdu ako drahocenný základ, z ktorého pochádzajú všetky potraviny. Vážim si
krajinu, v ktorej žijem. Lásku k Zemi som dostala do vienka v rodine - najmä od babičky
a mojich rodičov. Chodila som na turistiku, liezla som na skaly a veľmi rýchlo aj do jaskýň,
prešla som celé Slovensko. Krása, ktorú mi Matka Zem odhalila, ma napĺňa láskou k nej.

Od roku 1995 sme spolu s manželom budovali miesto pre život našej rodiny, našich detí.
Veľa som čítala, hľadala najlepšie spôsoby, ako žiť v súlade s prírodou. Som bohatšia
o mnohé vedomosti a zručnosti získané pri pestovaní zeleniny, drobného ovocia, pri budovaní
rôznych záhradných prvkov. Mnoho vecí som robila inak. Keď sa ma na to ľudia pýtali,
objavila som v sebe učiteľský talent. Začala som spolupracovať s občianskymi združeniami,
so školami, aj s bežnými ľuďmi, ktorí hľadali cestu „bez chémie“. Nadobudla som veľa
skúseností s lektorskou prácou, so všetkými vekovými kategóriami a založila úspešnú
neziskovú organizáciu Eviana.

Teší ma sprevádzať ľudí na ich ceste životom. Viem, že veci a procesy môžeme usporiadať
tak, aby sme žili život v harmónii a radosti.


Ing. Hedviga Gulová

Lektorka

Zeleninárstvo, predaj z dvora, ekonomika fariem

Som pestovateľkou rôznorodej zeleniny a ovocia popri práci učiteľa a realizátora projektov pre mládež a študentov v poľnohospodárskej oblasti. Obe oblasti prepájam v tom, že vediem mladých ľudí k potrebe vedieť si vypestovať vlastnú zeleninu a jedlo a zároveň si vedieť vážiť prácu iných. Pestovanú zeleninu a ovocie ďalej spracovávam do podoby zaujímavých produktov bez konzervantov s potvrdením prirodzenej chuti suroviny. Moja práca je mojim koníčkom a relaxom, teším sa, že moje produkty ľuďom chutia.


Martin Gavalier

Lektor a organizátor kurzov

Vyrastal som v Štrbe, vo veľkom kruhu rodiny, v dedinskom a gazdovskom prostredí. Odjakživa ma priťahovali kultúry, ktorých život bol úzko spätý s prírodou. Stále verím, že práve Príroda je náš najväčší učiteľ. Zaujímam sa o kozmológiu prírodných národov, kultúrne dedičstvo a sedliacky rozum našich predkov. Rád objavujem, ako táto prastará múdrosť môže byť užitočná, ba až nevyhnutná v dnešnej dobe. Hodnoty a životný štýl „mainstreamu“ mi boli vždy nejako cudzie, a tak som roku 2004 založil o.z. ARTKRUHAgentúra rozvoja tradícií, kultúry, remesla, umenia a harmónieV Prenčove, kde žijem, rekonštruujeme živé múzeum – Čierna kuchyňa, a budujeme Škôlňu – centrum kreativity a neformálneho vzdelávania. V tomto duchu organizujeme rôzne medzinárodné vzdelávacie aktivity.

Keď som sa stretol s Permakultúrou, hneď som vedel, že sme si blízki príbuzní. S Paťou a Tinom som sa stretol na rýchlokurze v Banskej Štiavnici a neskôr som absolvoval PDC. V poslednej dobe sa aktívne venujem komunitne orientovanej projektovej metodológii „Dragon Dreaming“. Som rád, že týmto môžem aj ja prispieť k tomu, aby sa sen Školy permakultúry stával skutočnosťou a aby si tak uvedomelý životný štýl zvolilo čo najviac ľudí.


Mgr. Bruno Jakubec, PhD.

Lektor

Ovocinárstvo, krajinotvorba, ekologické poľnohospodárstvo

Prednášam na TU ZVO na Katedre plánovania a tvorby Krajiny (FEE), lektorujem na rôznych seminároch, pripravujem a koordinujem projekty, vytváram grafické materiály a publikácie, spoznávam staré odrody v krajine, štepím, ošetrujem, pestujem a sadím ovocné stromy, muštujem, suším ovocie a v rámci možnosti radím tým, ktorí si myslia, že to potrebujú. Som členom viacerých občianskych združení (OZ Pre Prírodu, OZ Genofond a OZ Kvas), ktoré sa venujú predovšetkým ochrane prírodných a kultúrnych hodnôt. S kamarátmi sme založili Maticu ovocnú, s.r.o.-čku, ktorej hlavnou náplňou je regionálne spracovanie chemicky neošetreného ovocia, prioritne zo starých odrôd. Predajom týchto produktov chceme financovať na našu neziskovú činnosť, ktorú robíme najmä vďaka rôznym grantom.

Vďaka Permakultúre a podobným celostným prístupom môžeme vytvárať okolo seba prostredie, ktoré presahuje utilitárny rozmer tradičného hospodárenia na jednej strane a jednorozmernosť okrasnej záhrady na strane druhej. Prostredie ktorá nás inšpiruje a rozvíja. Vlastný dizajn a jeho realizácia je osobná záležitosť a investovaná energia vytvára s prostredím v ktorom žijeme silné puto.


Ing. Klára Mydliarová

Grafička

dizajn, grafika, záhradná architektúra

Narodila som sa na Liptove, na  strednej škole som vyštudovala Propagačnú grafiku, na vysokej škole potom Krajinnú a záhradnú architektúru. V obidvoch odboroch podnikám pod značkou Laruu, kde moja práca je aj mojim koníčkom. Ako záhradná architektka sa teoreticky venujem permakultúre už dlhší čas. Až na úplnom kurze permakultúrneho dizajnu v roku 2017 som sa však naozaj utvrdila v tom, že práve toto je cesta, ktorou sa chcem ďalej uberať, a to nielen profesionálne. Verím, že permakultúra a jej všade aplikovateľné princípy ma s mojou rodinou budú sprevádzať pri každodennom živote a viesť pri budovaní a užívaní si spoločného rodinného projektu. Tým je spojenie nášho minimalistického bývania so záhradou, ale aj spoločným podnikaním v tom, čo nás s partnerom najviac baví.
V Škole permakultúry sa venujem vizuálnemu spracovaniu rôznych propagačných materiálov a teším sa, že tak môžem prispieť k zviditeľneniu tak unikátneho projektu. Dúfam, že ako člen tímu budem mať čo ponúknuť aj naďalej v rámci dlhodobej spolupráce, o to viac sa teším na ďalšie kontinuálne vzdelávanie, ktoré plánujem absolvovať ako študent.

Mgr. Dávid Turčáni, PhD.

Lektor

Včelárstvo

Venujem sa rozvoju včelárstva v občianskom združení kRaj. Nadviazal som na 60-ročnú tradíciu včelárenia v u nás rodine Turčániovcov. V Liešnici pri Kokave nad Rimavicou som založil vzdelávaciu včelnicu. Prostredníctvom našich kurzov sme vyškolili už 300 nových včelárov z celého Slovenska a cez zážitkový program “Jeden deň včelárom” priblížil včelárstvo viac ako 4000 deťom. Projektom neriešime len problém vymierania včiel. Projekt poňal aj ako cestu udržateľného turizmu, a riešenia sociálnych aj ekonomických tém regiónu. Projektom pomáhame hľadať dlhodobo nezamestnaným prácu vo včelárstve alebo spracovaní včelích produktov. Svoje aktivity realizujeme už vyše 10 rokov v regióne Malohont.

Boli časy, keď skoro každý dvor/záhrada, mala svoje včely. Tie sú neodmysliteľnou súčasťou našich životov, nielen kvôli sladkému medu, ale práve kvôli opeľovaniu zeleniny či ovocia. Túto pôvodnú udržateľnosť treba do našich záhrad vrátiť späť, včely tu majú svoje miesto. Samozrejmosťou ale musí byť ekologický prístup, udržateľnosť a dostatok vedomostí budúceho včelára. Práve to môže zaučiť Škola permakultúry.


Ing. Jozef Garaj

Podpora všetkého druhu

Business development, GTD

Narodil som sa v Novej Bani, takže detstvo som prežil v náručí Pohronského Inovca a Štiavnických vrchov. Prázdniny som trávil na dedine u starých rodičov, pre ktorých bola záhradka a políčko súčasťou života. Múdrosť a skúsenosti starých rodičov sa vtedy brali celkom vážne.
Som vyštudovaný ekonóm a doteraz som väčšinu práce odpracoval v automobilovom, telekomunikačnom a IT biznise. Našiel som motiváciu na zmenu a preto som z presvedčenia skočil do oblasti vzdelávania.
Teraz sa ako business development manager snažím dostať k ľuďom metódu GTD a tým im pomôcť zvládnuť dnešnú informačnú dobu, zbaviť ich stresu, vrátiť kontrolu nad životom, zvýšiť produktivitu a vrátiť do prítomného momentu.
Ku permakultúre som sa dostal náhodou asi pred piatimi rokmi. Vtedy som si len pozrel nejaké videá s Billom Mollisonom. Po rokoch, zase náhodou, už to bola kniha, respektíve viacero kníh a dnes už mám za sebou "Kurz permakultúrneho dizajnu" a zasadené prvé stromy. Popri práci mi síce na permakultúru, záhradu, prírodu veľa času nezostáva, chcem však pomôcť aspoň svojou troškou zatiaľ tým, čo viem.

Timotej Szabo

Lektor

Dobrodruh a cestovateľ, ktorý sa usadil na juhu Slovenska. Pestovateľ a remeselný výrobca koreninovej papriky. Milovník kompostovania. Usadlík v centre dediny.

Pri hľadaní riešení pre svoje pestovateľské problémy, som zachytil  hromadu informácií a výuky, ktoré ponúkajú špecialisti na organické pestovanie v Strednej a Južnej Amerike. Štúdium na seminári zameranom na Kvalitatívnu analýzu pôdy v Španielsku, mi otvorilo dvere na ďalšiu spoluprácu s učiteľmi a vedcami z latinsko-amerického prostredia. S radosťou sa podelím o informácie a metódy, ktoré som sa naučil. Okrem kurzu Mikrobiológia v rukách roľníka sa venujem aj téme Chromatografia pôdy a kompostu (chromatografia na horizontálny papier). Je to kvalitatívna analýza prítomnosti mikrobiológie a kvality vzťahov v pôde, určenie kvality kompostu.

 


JANA ŠIMONČIČOVÁ

Administrácia, komunikácia so zákazníkmi, práca s webstránkou.

Permakultúru som objavila pred pár rokmi. Bolo to také postupné priateľstvo - ako som hľadala alternatívy k nezadržateľnému nárastu odpadkov všade, na uliciach v meste, na prechádzke v prírode. Začala som si študovať literatúru, ktorej je neúrekom a sledovať rôznych permaľudí. Permakultúrne princípy ma inšpirujú, dávajú mi odpovede na otázku ako zmeniť život tak aby sme z environmentálneho aj spoločenského hľadiska predišli katastrofe. Veľmi ma baví, že permakultúra ponúka správanie, ktoré je zároveň efektívne, zdravé a prírodné, užitočné ale aj estetické a radostné. Zdá sa mi, že svet musí prejsť revolúciou, minimálne duchovnou a ľudia si musia uvedomiť, že sú iba súčasťou skladačky a nie vrcholkom pyramídy.

V Škole permakultúry pracujem ako administrátorka pre spracovanie informácií, pre kontakt so zákazníkmi a študentami našich kurzov, webinárov. Spolupripravujem obsah príspevkov na sociálnych sieťach, newslettera a webstránky. Projekt spriateľených organizácií/komunít, ktoré sledujú podobný cieľ, sa mi zdá dobrým príkladom pre akékoľvek fungovanie ľudí. A okrem iného aj snaha poskytovať profesionálne informácie, ktoré su podporené praxou. Práca pre tento projekt je mojou kvapkou v mori pre snáď uvedomelejšiu civilizáciu.