ŠKOLA

Škola permakultúry - PEAR (Permaculture Academy and Research) je unikátny projekt, ktorý spája teoretické vysoko odborné vzdelávanie na poli permakultúry s overovaním praktických riešení na farme, navrhnutej podľa permakultúrnych princípov. Permakultúra je prienikom mnohých vedných odborov.
Zameriava sa na praktické aplikácie riešení.

Nezáleží na to, či sa aplikuje v meste alebo na vidieku, či v trópoch alebo miernom pásme. Jej princípy sú platné tak, ako platia všetky ostatné prírodné zákony. Pochopiť tieto zákonitosti a prepojenia tvorí základ pochopenia, ako permakultúra funguje a ako sa krajina, ktorú spravujete, pod vašimi rukami môže meniť a vyvíjať na rámec trvalej udržateľnosti.