Permakultúrny dizajn 2021/jar

Kurz sa riadi programom vychádzajúcim z medzinárodne dohodnutého rozvrhu celosvetovej organizácie Permakultúry, prispôsobeného podmienkam domáceho prostredia. Vo svete je známy pod skratkou PDC (Permaculture design course / certificate). Vychádza z diela Billa Mollisona “Permaculture: Designers manual”, ktorý má 14 kapitol rozdelených podľa kľúčových tém permakultúry. Trvanie medzinároného kurzu je minimálne 72 hodín.  Náš kurz má 90 hodín.
Kurz Permakultúrny dizajn je akreditovaný Ministerstvom školstva SR s možnosťou absolvovania cez program RE-PAS v rámci UPSVaR pre nezamesnaných vedených na UPSVaR.

Lektori:
Ing. Patricia Pavlovská, DPD.
Ing. Martin Pavlovský
Mgr. Bruno Jakubec, PhD.

Termíny kurzu:  26-28.3.2021/ 16-18.4.2021 / 7-9.5.2021/ 28-30.5.2021

Cena: 725 €
Podrobné informácie o kurze nájdete na Permakultúrny dizajn

Prihlásiť sa na tento kurz môžete cez prihlasovací formulár