Celoročný kurz o vode má snahu obsiahnuť celé spektrum prvkov, technológií a postupov potrebných pre vytvorenie uceleného permakultúrneho projektu v rôznych podmienkach prírodných, spoločenských aj ekonomických.

Kurz bude prebiehať ako súbor 11 webinárov a 4 workshopov na farme Pavlovského staja v Hrušove. Počet účastníkov webinárov je limitovaný na 70. Počet kurzistov na workshopoch je max. 15. Bude možné si zakúpiť aj záznamy webinárov. V prípadne nemožnosti absolvovať workshop je možné si pozrieť záznam workshopu.

PRIHLASOVANIE JE OTVORENÉ. Keďže všetky webináre nahrávame, je možné prihlásiť sa aj v priebehu kurzu. Časti, ktorých ste sa nezúčastnili, budete mať možnosť vidieť v podobe záznamov webinárov.

Bližšie informácie o kurze na Celoročný kurz o vode.