ÚPLNÝ KURZ PERMAKULTÚRNEHO DIZAJNU

Najbližší ÚPLNÝ KURZ PERMAKULTÚRNEHO DIZAJNU nás čaká na jar 2022. Viac informácií a prihlášku nájdete na jeho webstránke.