Ovocinár

Doplňujúce Informácie

Miesto konania
Škola permakultúry
Prenčov
Trvanie
60 Hodín
Termín
13. - 17. marec 2019
Počet voľných miest: 8
Cena kurzu je 245 €.
V cene kurzu je zahrnuté:
* lektorné 5 dní
* obed 4 x
* občerstvenie
* študijné materiály
Hlavný lektor

Ovocinárstvo blízke prírode

Kurz Ovocinárstvo blízke prírode prevedie účastníkov procesom navrhovania, príprav, realizácie a údržby ovocných drevín a sadov. Kurz je vhodný aj pre absolventov kurzu Permakultúrny dizajn ako jeho plynulá nadstavba v oblasti trvalo udržteľného ovocinárstva a starostlivosti o zelenú infraštruktúru krajiny.

Po kurze by ste mali byť schopní vhodným spôsobom ošetriť vaše terajšie dreviny, vedieť sa správne rozhodnúť pri výbere miesta a vhodných druhov a odrôd pre vaše potreby a podmienky krajiny. Kurz je vhodný pre tých, ktorí chcú zvládnuť vhodné ošetrovanie vlastných sadov, porozumieť "reči" stromov alebo sa pustiť profesionálnou dráhou ovocinára - pestovateľa či ošetrovateľa ovocných drevín

Na kurze sa dozviete o tom, ako sa rozhodovať, kedy je lepšie použiť staré či krajové odrody a kedy odrody moderné. Dozviete sa o princípoch permakultúrneho dizajnu, ochrane vody a pôdy, ako základu pre tvorbu sadov, lesných záhrad a iných výsadieb drevín v záhrade a krajine. Počas kurzu si pod vedením lektorov vytvárate svoj vlastný permakultúrny dizajn pozemku a aplikujte naučené vedomosti priamo do projektu, ktorý súčasne tvorí záverečnú prácu kurzu.

Kurz Ovocinárstvo blízke prírode je rozdelený do dvoch blokov, ktoré odporúčame navštíviť oba, lebo sa vzájomne dopĺňajú. Kurz je ale možné absolvovať aj čiastkovo, teda si vybrať len konkrétny vzdelávací blok.

Počas praktických lekcií si vyskúšate štepenie, očkovanie ale aj správne postupy pri výsadbe a ošetrovaní drevín. Budete sa učiť čítať krajinu a na tom základe byť schopní navrhnúť si vlastný projekt, ktorý môžete konzultovať s odborníkmi priamo počas kurzu.

Podmienky pre absolvovanie kurzu
Pre prihlásenie sa do kurzu Ovocinárstvo blízke prírode nepotrebujete žiadne špeciálne skúsenosti s permakultúrou ani predošlé špecializované vzdelanie, ale je vhodné ak už ste sa stretli so základnými permakultúrnymi princípmi a etikou permakultúry. Odporúčame mať za sebou aspoň úvodný kurz permakultúry alebo prečítanú niektorú zo základných kníh o permakultúre, ale nie je to podmienkou.
Špecifické potreby pre kurz Vám budú oznámené po zaregistrovaní sa na kurz (napr. čo si priniesť, ako sa obliecť, podmienky ubytovania a stravy, doprava a pod.).

Lekcie
Kurz Ovocinár vedie garant kurzu Ing. Bruno Jakubec .

Čo si potrebujete prichystať
Kurz bude z veľkej miery praktický, podľa počasia sa bude odohrávať prevažne vonku, je preto vhodné si zabezpečiť dobré oblečenie a obuv - teplé, neprefúkateľné, nepremokavé, pracovné rukavice, nožnice na dreviny, štepársky nožík.
Tiež potrebujete zápisník, kresliacie, rysovacie a písacie potreby.
Mapu pozemku, ak chcete dizajnovať váš vlastný pozemok, v mierke min. M 1:250, opt. M 1:100, fotky pozemku alebo video.

Prihlásenie sa na kurz, informácie, rezervácia miesta

Cena kurzu

Cena kurzu je 245 € (lektorné 5 dní, obed 4x, občerstvenie, študijný materiál)
Ubytovanie 10 €/noc
Večera 5 € (varené jedlo, nápoj)
Raňajky 4 €

Pre prihlásenie sa na kurz prosím vyplňte nasledujúci prihlasovací formulár

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať cez  tento  formulár aj telefonicky:
Martin Pavlovský  +421 908 848 634, 
Patricia Černáková +421918 525 181

Zľavy z ceny kurzu

Zľavu si uplatňujte, pokiaľ skutočne máte pocit, že pre Vás neexistuje spôsob ako uhradiť plnú sumu. Zľavy platia len pre absolvovanie celého kurzu, nie pre jednotlivé bloky.
Individuálna zľava po vzájomnej dohode - ak je cena kurzu jediné, čo Vás od neho odrádza, tak nás kontaktujte a spoločne nájdeme riešenie.

Zľava pre znevýhodnených
(ZŤP, rodičov na materskej, dôchodcov, študentov, či ľudí v núdzi)  -  10 €
Zľava pokiaľ ste už u nás absolvovali nejaký kurz  -  20 €
Možnosť individuálnej zľavy po vzájomnej dohode (napr. splátkový kalendár a pod.)
Kombinovať môžete max. 2 z týchto zliav podľa vlastného výberu.

sylaby

Základy permakultúry
Pôda, voda a ich ochrana
Štruktúry ovocnej farmy
Základný sortiment, rajonizácia, podpníky
Zakladanie sadov, lesných záhrad
Výber miesta na výsadbu
Úprava miesta pred výsadbou
Výsadba drevín
Ochrana drevín po výsadbe
Vegetatívne množenie drevín
Generatívne množenie drevín
Ošetrovanie rezom
Komplexná starostlivosť o dreviny
Využívanie medzidruhových vzťahov
Výživa a hnojenie Choroby a škodcovia, ochrana drevín
Príklady dobrej praxe

Praktické lekcie v exteriéri:
ošetrovanie starých stromov, kríkov
výsadby a ošetrenie novoposadených stromov a kríkov
nácvik štepenia, očkovania