Farmár

Doplňujúce Informácie

Miesto konania
Škola permakultúry
Hrušov
Trvanie
70 Hodín
Termín
Pripravujeme nový termín
Počet voľných miest: 15
Cena kurzu je 440 €
* lektorné
* študijný materiál
* obedy
* občerstvenie
Hlavní lektori

Farmár - ekologické postupy v chove zvierat

Po absolvovaní kurzu Farmár 1, 2 -  ekologické postupy v chove zvierat by mal účastník porozumieť celostnému (holistickému) prístupu k chovu rôznych druhov domácich zvierat. Mal by si vedieť priestorovo rozvrhnúť farmu, nastaviť finančný aj časový plán realizácie projektu. Kurz Farmár prevedie študenta cez úskalia legislatívnych požiadaviek na vedenie farmy a chov zvierat, cez rôzne administratívne úkony až po veterinárnu starostlivosť. Lekcie nie sú len načúvaním lektorovi, ale aj interaktívnymi skupinovými prácami, hrami či diskusiami, napríklad na tému "malá vs. veľká farma" –  základné princípy rozhodovania pri tvorbe farmy -  porovnanie fariem založených prednostne za účelom zisku a permakultúrnymi farmami (diverzita druhov, využiteľnosť priestoru a času, nákladovosť druhov atď.)

Pokiaľ rozumiete anglicky, odporúčame článok https://civileats.com/2018/01/26/eat-less-meat-ignores-the-role-of-animals-in-the-ecosystem/, ktorý rozpráva o dôležitosti chovu zvierat pre ochranu krajiny, budovanie pôdy a diverzity. Zvieratá pre nás nie sú stroje, ani len kusy mäsa. Sú to hlavne živé, vnímavé bytosti. Sú pre nás pomocníkmi, priateľmi a poživňou.

V rámci kurzu si účastník vytvára vlastný projekt farmy tak, aby si vyskúšal jednotlivé teoretické vedomosti v praxi. Tento projekt je súčasne hodnotenou záverečnou prácou. Okrem teoretických lekcií kurz ponúka aj praktické cvičenia na farme, kde si ukážeme techniky starostlivosti o zvieratá, budeme sledovať formy ich správania a naučíme sa technologicky spracovať produkty, ktoré nám poskytujú.

Zo zaujímavých tém tohto kurzu môžeme vypichnúť napr.: tvorba a konzervovanie vlastných kŕmnych zmesí, uzavretý reprodukčný obeh stáda, práca s krajinou pre kvalitnú pastvinu, hierarchia stáda a hierarchia pudov či chov netradičných druhov živočíchov ako sú slimáky, hmyz a ryby.

Farmár - ekologické postupy v chove zvierat

Cena kurzu

Základná cena kurzu je 440 € za obidva bloky (lektorné 8 dní, obed 6x, občerstvenie, študijný materiál)
Ubytovanie 10 €/noc
Večera 5 € (varené jedlo, nápoj)
Raňajky 4 €

Pre prihlásenie sa na kurz prosím vyplňte nasledujúci prihlasovací formulár.

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať cez  tento  formulár aj telefonicky:
Martin Pavlovský  +421 908 848 634, 
Patricia Černáková +421918 525 181

Zľavy z ceny kurzu

Zľavu si uplatňujte, pokiaľ skutočne máte pocit, že pre Vás neexistuje spôsob ako uhradiť plnú sumu. Zľavy platia len pre absolvovanie celého kurzu, nie pre jednotlivé bloky.
Individuálna zľava po vzájomnej dohode - ak je cena kurzu jediné, čo Vás od neho odrádza, tak nás kontaktujte a spoločne nájdeme riešenie.

Zľava pri prihlásení sa do 1. mája 2018  -  10 €
Zľava pre znevýhodnených
(ZŤP, rodičov na materskej, dôchodcov, študentov, či ľudí v núdzi)  -  20 €
Zľava pokiaľ ste už u nás absolvovali nejaký kurz  -  20 €
Možnosť individuálnej zľavy po vzájomnej dohode (napr. splátkový kalendár a pod.)
Kombinovať môžete max. 2 z týchto zliav podľa vlastného výberu.

sylaby

1. Blok
Základy permakultúry
Základy ekologického poľnohospodárstva
Pôda a jej ochrana
Voda a jej ochrana
Krajinotvorné prvky, vetrolamy, infraštruktúra
Štruktúry farmy - budovy
Základná administratíva na farme
Ekológia, Wellfare
Veterinárne opatrenia
Plemená
2. Blok
Krmoviny
Manažment odpadu
Mechanizácia
Reprodukcia zvierat
Správanie zvierat
Chov alternatívnych zvierat a ich využitie
Chov drobných zvierat
Spracovanie živočíšnych produktov
Základy ekonomiky podniku, rozpočtovanie
Základy marketingu
Základy predaja a spolupráce s odberateľmi, družstevné systémy, KPP
Základy legislatívy o poľnohospodárskej pôde pre farmárov