Žilinský kraj

Na všetky prehliadky sa môžete prihlásiť pomocou spoločného prihlasovacieho formulára. Na základe prihlásenia a uhradenia poplatku dostanete presnú adresu miesta.

Letná sezóna 2021 je uzatvorená. Ak máte záujem dozvedieť sa o otvorení sezóny prehliadok v roku 2022, vyplňte prihlasovací formulár.

______________________________________________________________________________________________________

Zoznam sídiel

Miestne jadro permakultúry Žilina

Sprievodkyňa: Janka Konáriková
Adresa: Žilina
Charakter sídla: areál a budova malej firmy
Rozloha: cca 1.200 m2
Popis miesta:
Areál a budova malej firmy vytvorené s ohľadom na trvalú udržateľnosť a minimálne zaťaženie životného prostredia. Súčasťou budovy sú dve zelené strechy. Intenzívna na pestovanie zeleniny a druhá extenzívna spolu s fotovoltaickými panelmi. Je tu vybudovaných viacero vodozádržných opatrení vrátane jazierka, kvitnúce trvalkové záhony, ovocný sad a začínajúca výsadba jedlého lesa. Tiež je tu množstvo úkrytov pre voľne žijúce živočíchy. V súčastnosti je toto miesto jedným z miestnych jadier Permakultúry SK, slúžiace na stretávanie ľudí a výmenu skúseností.

Viac o sídle...