Košický kraj

Na všetky prehliadky sa môžete prihlásiť pomocou spoločného prihlasovacieho formulára. Na základe prihlásenia a uhradenia poplatku dostanete presnú adresu miesta.

Letná sezóna 2021 je uzatvorená. Ak máte záujem dozvedieť sa o otvorení sezóny prehliadok v roku 2022, vyplňte prihlasovací formulár.

______________________________________________________________________________________________________

Zoznam sídiel

"Brdárske dvojičky"

Sprievodca: Radovan Trišč
Adresa: Brdárka
Charakter sídla: komunitná a rodinná záhrada
Rozloha: 220m2 + 500m2
Popis miesta:
V centre koncovej Hornogemerskej obce Brdárka sa nachádzajú dva zrekonštruované sedliacke domy a k nim sa pripájajú dve rozlohou neveľké záhrady. Sú to samostatné záhrady, jasne oddelené kamenným múrom a dreveným plotom, ale zároveň sú prepojené mnohými, na prvý pohľad možno neviditeľnými väzbami.
Čo majú spoločné? Obe záhrady sme navrhovali podľa princípov permakultúreho dizajnu. Obe záhrady (a domy) majú jedného správcu. Aj výsadba trvaliek rešpektuje prepojenosť týchto pozemkov. Niektoré prvky prírodných záhrad sa vyskytujú len raz, využívajú ich však obe záhrady (kompostovisko, kúsok divočiny, vonkajší sporák a pec). Týmto spôsobom sa teda záhrady vzájomne dopĺňajú.

Viac o sídle...