Dom a záhrada v duchu permakultúry

Miesto konania
Škola permakultúry
Hrušov
Trvanie
20 Hodín
Termín
27. - 29. júl 2018
Počet účastnkov: 12
Počet voľných miest 0
Počet miest pre náhradníkov 0
Cena kurzu 195 €
Lektorné
Študijné materiály
Plná penzia s ubytovaním
Občerstvenie
Lektori kurzu

Zmeniť svet k lepšiemu sa dá - ale každá zmena sveta začína zmenou v sebe samom

Víkendový kurz Dom a záhrada v duchu permakultúry je zameraný na oboznámenie sa so základnými "pravidlami" permakultúrneho dizajnu  pre malé a stredne veľké záhrady. Kurz je skvelým darčekom pre všetkých, ktorí chcú zmysluplne stráviť čas v prírodnom prostredí, poučne, tvorivo i hravo. Kurz Dom a záhrada v duchu permakultúry vás prostredníctvom vašich zmyslov, skupinovej práce, hier a praktických cvičení pri navrhovaní a realizácii drobných prvkov v záhrade, prevedie zásadami tvorby prírodných záhrad a ekologickej domácnosti. 

Kurz je určený hlavne pre tých, ktorí sa tešia na tvorbu svojej vlastnej záhradky, hľadajú inšpiráciu a správne postupy pri pestovaní vlastnej zeleniny, byliniek, kvetín i ovocia. V kurze Dom a záhrada v duchu permakultúry nájdete aj informácie o chove drobných zvierat, podpore pomocníkov z divej prírody (hmyz, vtáky, motýle, včely), tvorbe architektonických a technických prvkov v exteriéri (chodníky, vyvýšené záhony, vodné prvky, hospodárske stavby a stavby pre oddych) aj interiéri (šetrenie a uskladňovanie vody, využívanie dažďovej vody a jej recyklácia, ekologická architektúra apod.).

Kurz je veľmi vhodný aj pre úplných začiatočníkov v permakultúre

Jeho cieľom je nielen vás naučiť permakultúru používať v praxi, ale ju v prvom rade správne pochopiť. Prečo a ako permakultúra funguje a ako sa naučiť "cítiť" a "premýšľať" v harmónii s prírodou a ostatnými ľuďmi na tejto Zemi.
Kurz nemá presne stanovený pevný rozvrh a to z dôvodu, že sa do veľkej miery prispôsobuje v danej chvíli účastníkom a ich požiadavkám na informácie.  Základ kurzu tvorí oboznámenie sa s etikou, princípmi a postojmi, s akými permakultúrny dizajnér v praxi pracuje. Gro tvoria praktické informácie o pestovaní a budovaní prírodných záhrad.

Prihlásenie sa na kurz, informácie, rezervácia miesta

Základná cena kurzu je 195 € (lektorné, plná penzia, ubytovanie, občerstvenie, študijný materiál)
Ak máte záujem absolvovať tento kurz prihláste sa cez prihlasovací formulár

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať cez  tento  formulár aj telefonicky:
Martin Pavlovský  +421 908 848 634, 
Patricia Černáková +421918 525 181

Zľavy z ceny kurzu

Zľavu si uplatňujte pokiaľ skutočne máte pocit, že pre vás neexistuje spôsob ako uhradiť plnú sumu. Zľavy platia len pre absolvovanie celého kurzu, nie pre jednotlivé bloky.
Individuálna zľava po vzájomnej dohode - ak je cena kurzu jediné, čo Vás od neho odrádza, tak nás kontaktujte a spoločne nájdeme riešenie.

Zľava pri prihlásení a úhrade kurzovného do 1.3.2018        10
Zľava pre znevýhodnených
(ZŤP, rodičov na materskej, dôchodcov, študentov, či ľudí v núdzi)    10 €
Zľava pokiaľ ste už u nás absolvovali nejaký kurz 10 €
Možnosť individuálnej zľavy po vzájomnej dohode (napr. splátkový kalendár a pod)
Kombinovať môžete max. 2 z týchto zliav podľa vlastného výberu

Sylaby

Etika a princípy permakultúry
Permakultúrny dizajn
Zásady navrhovania záhrad
Zásady prírodnej záhrady
Pôda a jej zveľaďovanie
Kompostovanie, mulčovanie
Dreviny, vetrolamy
Základy ovocinárstva a  lesné záhrady
Pestovanie zeleniny, byliniek a kvetín
Polykultúra, striedanie plodín
Voda v domácnosti a záhrade
Jazierka, dažďové záhrady
Drobné zvieratá v záhrade
Biologická ochrana rastlín
Motýlia záhrada
Architektonické prvky záhrady
Navrhovania vlastnej záhrady
Praktické cvičenia vonku
Hry a skupinová práca