Kontakt

Sídlo OZ STRUK

Štatutárny zástupca:
Patricia Pavlovská

Hajnalov mlyn 68
96265 Medovarce
okres Krupina

IČO 42001617
DIČ 2022132761

Kancelária

Administrátorka:
Janka Sládečková
Tel: +421 917 930 624

skolapermakultury@gmail.com

OZ STRUK
Farma Pavlovského staja
Hrušov 472
991 42 Hrušov
okres Veľký Krtíš

 

Platby

FIO BANKA
(transparentný účet)

SK4883300000002701615875

VUB BANKA (OZ STRUK)

IBAN: SK3202000000002552141054