Spriaznené organizácie

Permakultúra SK

 Permakultúra SK je organizácia prepájajúca ľudí, ktorí sa profesionálne alebo len tak ľudsky každodenne zaujímajú o permakultúru a jej uplatnenie v živote a rôznych jeho oblastiach (záhradníctvo, poľnohospodárstvo, architektúra, lesníctvo, ekonomika, sociálne otázky).

Chceme prinášať informácie o dianí, vzájomne prepájať ľudí a organizácie, šíriť myšlienky permakultúry smerom k verejnosti. Vymieňame si skúsenosti, rady a nové inšpirácie, hľadáme spoločné cesty ako pretvoriť neudržateľný systém na radostnejší, spokojnejší a životaschopnejší na všetkých úrovniach.

http://permakultura.sk/


Permakultura CS

Hledáte inspiraci a chcete se na vlastní oči přesvědčit, že permakultura dává smysl, lze ji uplatnit v praxi na každý typ pozemku či činnosti? Naše síť 35 permakulturních projektů, rozesetých po celé České republice, vám nabízí možnost seznámit se již s jejich realizacemi a poučit se z nich. Na mapě naleznete nejen zahrady, ale komplexní řešení pozemků, sídel, nakládání s energiemi i lidských společenství. Najdete zde rodinné usedlosti, nezávislé ostrovní systémy, farmy, komunity, výuková centra, lesní školky, projekty sociálního zemědělství a různé kombinace toho všeho, někdy čerpající spíše z tradic, jindy zcela novátorské, ale spolupracující a prolínající se s přírodou. Zájemci si mohou s majiteli projektů domluvit individuální návštěvy a načerpat inspiraci pro vlastní řešení.

http://www.permakulturacs.cz/


 

Akademie permakultury

Akademie permakultury je pracovní skupinou českých a slovenských lektorů a pobočným spolkem Permakultury CS. Našim společným cílem je přinášet permakulturu mezi veřejnost a zájemcům usnadnit orientaci v tomto druhu vzdělávání, v té široké nabídce kurzů s tématikou trvalé udržitelnosti, soběstačnosti, ekologie a řemesel. Sdružujeme lektory, kteří dlouhodobě praktikují permakulturu a permakulturní design, mají kvalitní odborné znalosti a bohaté praktické zkušenosti. Nabízíme výukové programy srovatelné s těmi ve světě, připravujeme kurzy a semináře po celé republice, zveme k nám zahraniční lektory, a s nimi inspiraci ze světového permakulturního života.

http://www.akademiepermakultury.cz/


 

OZ SOSNA - EKOCENTRUM

Ekocentrum SOSNA je plne funkčné a celý jeho komplex s prírodnou / organickou záhradou predstavuje návštevníkom inšpirujúce ukážky „ako sa to dá inak“ a zároveň funguje ako tréningové a školiace stredisko pre naše aktivity: prednášky, kurzy, výstavy, semináre, exkurzie a pod. týkajúce sa ochrany vôd a povodia, ekologických domov a stavebných materiálov, prírodných záhrad, pestovania bez chémie a trvalej udržateľnosti v praxi, kurzy prírodného staviteľstva, akcie pre dobrovoľníkov, detské krúžky aj umelecko-zážitkové akcie. Ekocentrum sídli 12 kilometrov od Košíc v Družstevnej pri Hornáde.


 

Organica name

Sme skupina remeselníkov s nadšením pre prírodné materiály.
Našim cieľom je využitie lokálnych zdrojov na stavbu plnohodnotného zdravého bývania. Znovu oživujeme tradičné stavebné remeslá a napredujeme aj v moderných postupoch prírodného staviteľstva. Postavíme novostavbu, malé stavby či pomôžeme zrekonštruovať starý dom.
Prírodné staviteľstvo vnímame ako významnú súčasť presadzovania princípov udržateľného rozvoja, sociálnej a enviromentálnej spravodlivosti v praxi.

https://www.organica.name/


 

Permaculture research institute

Geoff Lawton, celosvetovo známy permakultúrny dizajnér a učiteľ, pomohol založil ukážkové permakultúrne projekty po celom svete, ktoré slúžia ako vzdelávacie centrá - informácie o nich sú zdieľané cez www.permacultureglobal.org a www.permaculturenews.org

https://permaculturenews.org/