Články

Exkurzia po zaujímavých projektoch 2019

Združenie permakultúrnych organizácií z krajín višegrádskej štvorky a Ukrajiny už dlhodobo spolupracuje na vzájomnom prepájaní sa a zdieľaní informácií nielen cez spoločný web ale hlavne skutočným stretávaním sa. Pravidelne každý rok od 2016 ukrajinská organizácia s partnerskou podporou ostatných krajín žiada o podporu projektov. V roku 2019 sme sa zamerali na hľadanie prepojení medzi sieťou permakultúrnych projektov LAND, dobrovoľníckou komunitou WWOOF a svetovou sieťou ekodedín a ekokomunít GEN. Tento ročník bol zameraný na exkurziu po projektoch zapojených do týchto sieťovaní…

0
Read More

Chov preštického čiernostrakatého plemena

Tento vikend sme na našej školskej farme Pavlovského staja v Hrušove započali oficiálny chov Preštického čiernostrakatého plemena prasiat. Na farmu nám pribudli tieto dve krásne prasiačie slečny, budúce mamky. Jedná sa o už pomerne vzácne české plemeno pre extenzívny chov. Vynikajúco znáša pastevný chov, preto sa hodí do permakultúrnych fariem využívajúcich holistický manažment chovu zvierat. Je otužilé a odolné voči bežným chorobám prasiat. Keďže je to pôvodné stredoeurópske plemeno, je veľmi dobre prispôsobené na našu klímu a nevadia mu zmeny…

0
Read More

Kompostovanie 1 . – založenie kompostu v záhrade

Kompostovanie je najúžasnejší proces rozkladu biologického materiálu zo záhrady a jeho premena na „zelené zlato“, široko zložkové hnojivo s najľahšie prístupnými živinami pre pestované rastliny. Správne založený a priebežne ošetrovaný kompost poskytuje vhodné prostredie mikroorganizmom, hmyzu a dážďovkám, aby vypracovali z bioodpadu substrát s drobivou štruktúrou, tmavohnedej až čiernej farby, s vôňou lesnej pôdy. Pod pojmom kompostovanie rozumieme riadený mikrobiologický rozklad, výsledkom ktorého je materiál – kompost, plyny – CO2 a teplo. Tak ako každý iný živý organizmus, aj rastlina potrebuje prijímať potravu. Časť potravy (energiu…

0
Read More

Staré, moderné a krajové odrody ovocia

Dnes sa často stretávame so slovným spojením „stará odroda“ a informáciami, že to je ten najlepší strom do našich záhrad.  Tento článok slúži na ozrejmenie pojmov, aby ste sa lepšie zorientovali v problematike odrôd a vedeli si vybrať správne odrody podľa konkrétnych požiadaviek pre váš permakultúrny projekt. Odroda je nižšia kategória určitého biologického druhu. Odroda zahrňuje všetkých jedincov daného druhu, ktorí majú spoločné jedinečné vlastnosti (napr. chuť, vôňu, tvar, sfarbenie a pod.). V rámci jabloní je veľmi známa odroda Reneta…

0
Read More

Voda v krajine – Workshop

Na jeseň 2019 sme sa spolu s ďalšími krajinami zúčastnili workshopu O vode v krajine – Water resilience 2019 podporeného Višegrádskym fondom. Za Slovensko sme na seminár vyslali Petra Balca, ktorý v tom čase práve absolvoval kurz Permakultúrny dizajn a tak jeho výsledný dizajn nabral skutočné dimenzie ešte počas kurzu. Doma na svojom pozemku hneď vedomosti uplatnil do vytvorenia celého nového systému zberu a uskladnenia dažďovej povrchovej vody. Na pozemku školy sme už v tom čase mali podobné terénne úpravy…

0
Read More

Taký plot aj gádžo závidí…! – Projekt RómaStrom

Dňa 6. októbra sa uskutočnilo slávnostné zahájenie hrušovského projektu RómaStrom, ktorého cieľom bolo angažovať Rómov v starostlivosti o svoje okolie. Slávnosti sa zúčastnili Rómovia z miestnej osady ako i majoritní obyvatelia obce Hrušov, hlavný program tvoril koncert rómskej kapely Opral z Čičavy (okres VT) a predstavenie projektu RómaStrom. O občerstvenie a kapustnicu sa postarali Rómovia. Projekt sa realizoval pod záštitou Školy permakultúry (OZ STRUK). Hlavnou myšlienkou projektu bolo zveľadiť malú rómsku osadu Kopanička terénnymi úpravami, vyčistením okolia výsadbou zelene v súlade s princípmi permakultúry. Samotnú realizáciu sprevádzalo veľa nadšenia zo…

0
Read More

Dračie snívanie o Škole permakultúry

13. septembra 2018 sa uskutočnilo prvé stretnutie interného tímu PEAR (Školy permakultúry), ktoré bolo realizované metódou Dragon Dreaming pod vedením Martina Gavaliera. V jedno štvrtkové ráno sa ľudia z rôznych kútov Slovenska – od Košíc až po Prenčov – stretli u nás na Hrušove, aby sme spoločne snívali svoj sen o permakultúre na Slovensku v spolupráci so Školou permakultúry. Na zdieľanie našich snov a vízií, ako i jednotlivých krokov k ich naplneniu sme využili špeciálnu metódu projektového manažmentu – Dragon Dreaming. Náš facilitátor i účastník v jednej osobe, Martin…

0
Read More

Školili sme ovocinárov z rôznych kútov Slovenska

Naša farma v Hrušove má za sebou prvý tohtoročný kurz. Zorganizovali sme ho pre začínajúcich ovocinárov z rôznych kútov Slovenska. Lektor Bruno Jakubec ich vyzbrojil informáciami a množstvom užitočných zručností . Aj napriek nepriazni počasia sa postaral o skvelú atmosféru na kurze. Vyústila do nových priateľstiev, a kto vie, možno že aj partnerstiev pre budúce projekty.„Snažil som sa účastníkom kurzu predstaviť celú tú šírku ovocinárskej problematiky. Zapojil som ich do výsadby, rezu, ale i množenia drevín. Na teoretickú časť nadväzovala…

0
Read More

Inšpirácie z Prahy

Konferencia o prírodnom staviteľstve, ktorú organizuje OZ Baobaby už niekoľko rokov v Prahe, opäť priniesla veľa zaujímavostí. Hoci som žena  a staviteľstvo nie je mojou doménou, tešila som sa na tento ročník. Keďže sme v rámci Školy v etape výstavby školských budov a  štruktúr farmy, trávim veľa času na Pintereste, kde hľadám inšpiratívne námety na stvárnenie jednotlivých stavieb. Ale o čo čarovnejšie je sa o tých inšpiratívnych stavbách porozprávať s ich tvorcami! Naša hlavná školská budova bude zo slamy s…

0
Read More

Desatoro rezu ovocných drevín

Blíži sa jar a s ňou aj nápady ako vylepšiť svoju záhradu. Prvú prácu, ktorú nám v novej sezóne záhrada prináša je starostlivosť o dreviny – ich rez, ošetrenie, množenie a sadenie. V samotnom permakultúrnom hnutí sa názory na ošetrenie drevín rôznia. Isté je, že permakultúra je systém, ktorý má prinášať človeku hojnosť pri zachovaní etického prístupu aj k ostatným živým bytostiam. Osobne sa prikláňam k názoru, že rez drevín má slúžiť na to, aby strom dosiahol rovnováhu z hľadiska…

0
Read More