Celoročný kurz o vode

Celoročný kurz o vode má snahu obsiahnuť celé spektrum prvkov, technológií a postupov potrebných pre vytvorenie uceleného permakultúrneho projektu v rôznych podmienkach prírodných, spoločenských aj ekonomických.

Kurz je ukončený. Je možné si zakúpiť prístup k jeho 12 webinárom.

ZÁZNAMY WEBINÁROV - ZOZNAM TU

Pre ďalšie aktivity sledujte našu webstránku, našu FB stránku alebo sa staňte odberateľom našich newslettrovDvakrát mesačne vám dáme vedieť o nových vzdelávaniach a novinkách zo sveta permakultúry.

Sylaby kurzu

Voda v permakultúrnom dizajnE
Pôda - najlepší vodozádržný prvok
Vetrolamy, Protierózne opatrenia
Terénne úpravy v krajine
Prírodné jazerá, mokrade
Jazierka s izoláciami
Nádrže, rozvody vody, systémy
Dažďové záhrady
Studne
Rybníky
Čistenie vody
Vegetačné strechy
Vertikálna zeleň

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Cena kurzu

ZÁZNAMY WEBINÁROV.................................... 12 €/záznam
Sprístupnenie jedného záznamu na 7 dní + učebné materiály.
Bez možnosti kladenia otázok.

CELÝ SÚBOR ZÁZNAMOV  ............................... 120 € (zľava 24 € = 2 webináre zdarma)

JARNÝ BLOK: 7 záznamov webinárov.............................. 80 € (zľava 4 €)
V prípade, že máte záujem o súbor záznamov webinárov, dostanete po úhrade automaticky prístup ku všetkým záznamom. Pre Jarný blok je doba sprístupnenia záznamov 7 týždňov od uhradenia účastníckeho poplatku. V prípade, že by ste potrebovali viac času, dohodnite sa s nami inidividuálne.

                      JESENNÝ BLOK:  5 záznamov webinárov............................ 57 € (zľava 3 €)
V prípade, že máte záujem o súbor záznamov webinárov, dostanete po úhrade automaticky prístup ku všetkým záznamom. Pre Jesenný blok je doba sprístupnenia záznamov 5 týždňov od uhradenia účastníckeho poplatku. V prípade, že by ste potrebovali viac času, dohodnite sa s nami inidividuálne.

Nadštandardné služby v podobe konzultácií vlastných vodných systémov si hradíte nad rámec ceny webinára.

O možnostiach zliav sa informujte cez skolapermakultury@gmail.com

_______________________________________________________________________________________________________________________________

PRIHLASOVANIE

V prihlasovacích formulároch si môžete vybrať, o ktoré bloky alebo jednotlivé časti kurzu máte záujem. V prípade, že máte záujem si potom doobjednať ďalšie diely, nemusíte opätovne vypisovať prihlasovací formulár, stačí ak nám napíšete na skolapermakultury@gmail.com.

PRIHLASOVANIE NA ZÁZNAMY

Pre pozeranie jednotlivých záznamov nie sú potrebné žiadne predpoklady, hoci základné znalosti permakultúry a práce s vodou v takýchto systémoch môžu výrazne napomôcť porozumeniu prednášok.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Odporúčania pre účasť na kurze

Kurz je nastavený tak, aby prehlboval vedomosti a zručnosti v oblasti práce s vodou v permakultúrnych projektoch.
Nie je naším cieľom prechádzať tému vody od úplných základov, a preto odporúčame každému účastníkovi kurzu, aby pred jeho konaním venoval čas vedomostnej príprave, obzvlášť v základoch permakultúry a permakultúrneho dizajnu.

Pokiaľ ste neabsolvovali Úplný kurz permakultúrneho dizajnu, kurz Dom a záhrada v duchu permakultúry alebo úvodný kurz permakultúrneho dizajnu, pred začatím kurzu odporúčame naštudovať základné publikácie alebo filmy o permakultúre. Aby ste sa lepšie vnorili do témy vody v permakultúrnom dizajne, pripravili sme pre vás sumár videí vhodných na vzhliadnutie pred tým, než absolvujete tento kurz.

Odporúčanú literatúru a videá nájdete v spodnej časti tejto stránky!

_______________________________________________________________________________________________________________________________

HARMONOGRAM KURZU

Jarný blok

1. Webinár: Dizajnovanie vodných systémov

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Viliam VnukJozef Fekiač, Patricia Pavlovská 
Záznam webinára, Jarný blok

Význam vody pre krajinu a človeka. Zadržiavanie vody v krajine. Vzťah vody a pôdy pre hospodárenie v krajine. Význam "živej pôdy"  pre vodný systém záhrady. Stačí mi na pozemku jazierko? Prečo potrebujeme vedieť veľa o pôde, ak chceme mať funkčný vodný systém? Ako zistím, čo potrebuje môj pozemok v oblasti VODY, aby prosperoval? Čo potrebujem vedieť pre tým, než začnem bagrovať a tvoriť systémy? Pozorovanie, dôkladné zmapovanie pozemku, skica, návrh, uskutočnenie, prevádzka, údržba.

2. Webinár: Vetrolamy

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Martin Kolník, Vierka Vnuková
Záznam webinára, Jarný blok

Čo je to vetrolam? Hodí sa aj na môj pozemok? Akými spôsobmi vetrolam prospieva mojej záhrade, môjmu vodnému systému?  Na čo všetko má vplyv vetrolam? Ako vypočítať a navrhnúť vetrolam? Kam ho umiestniť? Ako si zvoliť stromy a kry vhodné do vetrolamov v spoločenstve správne vybraných bylinných podrastov v závislosti od klímy, krajinných podmienok, typu pôdy? Ktoré ovocné stromy, jedlé kry a byliny môžem použiť do vetrolamu? Ktoré sú nevhodné alebo rizikové? Súčasťou prezentácie je zoznam drevín a bylín.

3. Webinár: Terénne úpravy v krajine

Trvanie: 2,5 hodiny + 2,5 hodiny
Lektori: Viliam Vnuk, Jozef Fekiač, Patricia Pavlovská
Záznam webinára (2 časti), Jarný blok

Zadržiavanie vody v krajine verzus nevyhnutné odvodnenie. Princípy dizajnu vodných systémov v krajine – zastaviť, rozprestrieť, uložiť, vsiaknuť, synergia voda-pôda-vegetácia. Dozviete sa, kedy a aké použiť prvky a techniky, ktoré krajinu zavodňujú a kedy narábať s týmito prvkami opatrne, ako fungujú kapiláry a prečo môže niekedy zásah do svahu škodiť vodnému systému, ako sa správne dizajnujú a realizujú svejly, medze, valy, poldre, terasy, hrádzky, kamenné prepady, gabiony, kráterové záhrady, remízky a ďalšie vsakovacie prvky v krajine.

4. Webinár: Mokrade a dažďové záhrady

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Paulína Urdová, Patricia Pavlovská, Katarína Klimová
Záznam webinára, Jarný blok

Mokrade ako veľmi významé biotopy v prírode si vieme priniesť aj do svojich záhrad. Význam mokradí pre život a pre prírodnú záhradu. Dažďová voda je čoraz vzácnejšia. Časť vody zo striech zachytíme do zberných nádob, všetku ostatnú zvedieme do dažďovej záhrady, ktorá funguje ako dokonalý filter pre spodnú vodu, očarí nás krásou kvetín a tráv. Preberieme si funkcie, dizajn dažďových záhrad – mapovanie pozemku, analýzy pôdy, výpočet plochy, umiestnenie na pozemku. Vysvetlíme si využitie retenčných nádrží. Uvedieme príklady z verejných priestranstiev a školských záhrad. Súčasťou prezentácie je výber rastlín pre dažďovú záhradu.

5. Webinár: Prírodné jazerá

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Viliam Vnuk, Peter Turček
Záznam webinára, Jarný blok

Láka vás jazierko bez fólií? Kedy si vystačíme s ílom? Ako rozvrhnúť zóny a akú šírku zvoliť? Aký je rozdiel medzi jazerom, rybníkom a nádržou? Dozvieme sa o špecifikách budovania jazier do svahu, aj o tom, čo zvládneme svojpomocne. Rozoberieme hydroizolácie  a vhodnosť ich použitia v konkrétnych podmienkach, modeláciu dna, zónovanie brehov a napojenie na okolitý terén. Povieme si aj o technológiách – kedy áno, kedy nie. Navrhneme prvky drobnej architektúry. Naučíme sa všetko o rastlinách zabezpečujúcich filtráciu vody, kedy ich sadiť do košov a kedy navoľno, aké frakcie štrku použiť. A čo riasy, sinice a iný planktón? Aj o tomto bude reč - novozaložený ekosystém totiž je niečo ako mladé víno.

6. Webinár: Kúpacie jazerá

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Viliam VnukJozef Fekiač, Patricia Pavlovská
Záznam webinára, Jarný blok

Webinár prináša všetky základné informácie o tom, aké typy jazierok môžeme umiestniť v záhrade a ako ich zrealizovať. Akú hydroizoláciu vybrať, kedy a akú technológiu, čerpadlá, skimmer použiť na posilnenie filtrácie, ako a aké rastliny vysadiť? Sú technológie vždy súčasťou jazierok, alebo sa to dá aj bez nich? Čo je to biobazén? Prezentácia obsahuje výber vhodných štrkov, mobiliár, mólo, bezpečné vstupy. Dôležitá je kvalita vstupnej vody, čistenie a umiestnenie kalov. Jazierko potrebuje pravidelnú údržbu, aby nám prinášalo radosť dlhodobo.

7. Webinár: Nádrže a systémy

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Viliam Vnuk, Martin Maršalko, Patricia Pavlovská
Záznam webinára, Jarný blok

Počnúc útvarom s názvom „svejl“, cez vsakovacie a akumulačné (retenčné) systémy, poldre, zasakovacie líniové a bodové stavby sa prepracujeme k systémom na rozvod vody – aj do kopca. Rozoberieme si do matematických a fyzikálnych detailov teóriu vsakovania, spravíme vsakovaciu skúšku. Z týchto podkladov vyplynú opatrenia na zlepšenie retenčných vlastností pôdy, ktoré vieme spraviť sami. Preberieme si akumulačné nadzemné aj podzemné nádrže, materiály, z ktorých sú vyrobené, prepočítame dimenzovanie, ukážeme technológiu osadzovania, bezpečnostný prepad. Porozprávame aj o vsakovaní vôd z ČOV, filtrácii, lapačoch nečistôt, vsakovacích systémoch pod spevnenými plochami.

V prihlasovacom formulári si môžete vybrať, o ktoré bloky alebo jednotlivé časti kurzu máte záujem.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Jesenný blok

8. Webinár: Rybníky, akvaponia

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Juraj Margoč, Michal Fojtík
Záznam webinára, Jesenný blok

Chceli by ste chovať ryby alebo aspoň umiestniť pár rybičiek do vášho jazierka. Aké podmienky je nutné dodržať, ako sa postarať o jazero aj ryby. Chcete vytvoriť uzavretý cyklus medzi chovom rýb a zeleninovou záhradou. Dá sa to za pomoci akvapónie.

9. Webinár: Čistenie vody, toalety

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Viliam Vnuk, Jozef Fekiač
Záznam webinára, Jesenný blok

V tomto webinári sa dozviete o tom, ako čistiť odpadovú vodu v súlade s legislatívou. Aj o tom, ako odpadovej vode predchádzať napríklad využitím kompostovacích toaliet.

10. Webinár: Vegetačné strechy, vertikálna zeleň

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Jozef Fekiač, Viliam Vnuk
Záznam webinára, Jesenný blok

Fascinujú vás tzv. zelené strechy? Rozdiely v technológiach realizácie extenzívnych a intenzívnych vegetačných striech. Postup realizácie pri jednoduchej extenzívnej streche. Ako dotvoriť nevyhnutné ukončovacie detaily.

11. Webinár: Vodné tipy a triky

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Jozef Fekiač, Viliam Vnuk, Patricia Pavlovská
Záznam webinára, Jesenný blok

V tomto webinári sa dozviete, ako s minimom nákladov ohrievať teplú vodu, ako sa vysporiadať so zamŕzajcou vodou v zime - či už pre zvieratá alebo v záhradných ventiloch a veľa drobných rád a postrehov.

12. Webinár: Studne a pitná voda

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Martin Margetín, Viliam Vnuk
Záznam webinára, Jesenný blok

Aké sú možnosti pri vŕtaní studní, rozdiely v technológiách. Ako zistiť vhodné miesto na pozemku. Možnosti čerpania v studniach. Údržba a čistenie existujúcich studní.

V prihlasovacom formulári si môžete vybrať, o ktoré bloky alebo jednotlivé časti kurzu máte záujem.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Odporúčaná literatúra a videá

Téma: Permakultúra

PUBLIKÁCIE:

Úvod do permakultúry (Bill Mollison) - česko-slovenský preklad, 1998
Permaculture design manual (Bill Mollison) - anglický originál, 1988

Príručka Dažďové záhradyhttp://skola.permakultura.sk/dazdova-zahrada-prirucka/

 

VIDEÁ:

What is Permaculture? By Bill Mollison, David Holmgren
Základné definície permakultúry v podaní jej "zakladateľov"! Anglický jazyk.

Bill Mollison In Grave Danger of Falling Food, 1989
Základný film o permakultúre od zakladateľa permakultúry Billa Mollisona. Anglický jazyk.
Titulky aj k tomuto filmu, respektíve DABOVANÉ VERZIE na stiahnutie z ULOZTO.sk nájdete na odkliku
http://www.ekozahrady.cz/titulky.htm
Nájdete tam aj seriál Global Gardener 1 - 4 v podaní Billa Mollisona.

Denisa Tomášková - Nejčastější úskalí při permakulturním designování
Základný postup permakultúrneho dizajnu. Český jazyk.

Introduction: The 12 Principles Design of Permaculture By David Holmgren
Základné princípy permakultúry,ktorými sa riadi plánovanie perma-projektu. Anglický jazyk.

The Permaculture Principles
Seriál podľa Davida Holmgrena, venovaný objasneniu permakultúrnych princípov. Anglický jazyk.

 

Téma: Voda

Základy o vode na Zemi

Síce školácke učivo ale tvorí základ pochopenia práce s vodou. Pozrite sz základné údaje o množstve vody na zemeguli. Koľko pitnej vody máme a ako ju využívame?

Voda v krajine

Prednáška: Ing. Patricia Pavlovská
(festival PermakultÚra v meste, Zvolen 2017):

Základy permakultúrneho dizajnu a práce s kľúčovými dizajnom v krajine tak, aby ste vedeli zachytiť čo najviac vody na svojich pozemkoch.(Keyline design).  Vymedzenie základných pojmov používaných pre prácu s vodu v krajine. Vymedzenie základných postupov, techník pre prácu s vodou.

Sucho začína tam, kde končí život v pôde

Prednáška: Ing. Jaroslav Záhora

O dialogu, který probíha mezi kořeny rostlin a půdou a o nezbytnosti tento dialog podporovat šetrným hospodařením. Prezentované poznatky byly získány i na základě experimentů realizovaných v rámci projektu INTEKO ATCZ42 (program Interreg AT-CZ), který byl zaměřen na inovativní technologie kompostování. Hlavním cílem projektu bylo popsat mechanismy těsnější spolupráce rostlin s půdními mikroorganismy směřující k regeneraci půdy a života v ní, které lze nastartovat přídavkem kompostu, tedy nejkvalitnější a současně stabilizované organické látky. S videem souvisí text Diskriminace ekosystémových služeb průmyslovými hnojivy - viz: https://aa.ecn.cz/img_upload/5c056690...

Základy práce s vodou v permakultúre (Anglicky)

Oregon State University Ecampus

Krátka prednáška o tom, ako správne pristupovať k práci s vodou v permakultúrnych projektoch. Názorné ukážky práce s vodou. Spôsoby jej zachytávania a využívania pre svoj dizajn. Dôsledné pozorovanie systému a práca s vodou na miestach, kde má svoj najvňčší potenciál. To znamená aktívne využívanie gravitácie ako sily, ktorá pracuje pre nás zadarmo.

Nechaj pôdu žiť

Dokument Nech půdu žít poutavým způsobem seznamuje širokou veřejnost s nezastupitelnou rolí půdních organismů na tvorbě půdních agregátů, a tím i na utváření vlastností půdy. Připomíná význam žížal a způsoby navracení organické hmoty do půdy. Překvapuje sdělením o „obchodování“ mezi kořeny rostlin a mikroby. Objasňuje podmínky šíření pancířníků, chvostoskoků, mnohonožek, stonožek a dalších zástupců edafonu.
Vznik, údržba a správné fungování půdy není možné bez půdních organismů. Armáda mikrobů i drobných půdních živočichů je tak naším nejlepším spojencem, který navíc pracuje zadarmo a zcela spolehlivě. Proto se vyplatí pečovat o půdu a krajinu takovým způsobem, abychom jim v tom nebránili. Ušetří nám spoustu nákladů a starostí. Pomáhají totiž řešit tak zásadní problémy, jakými jsou výživa lidstva nebo klimatická změna.

Klimatické zariadenie má poruchu

Dokumentárny film, Slovensko, 2005

Slovenský, už pomerne starý ale stále dosť aktuálny, dokument, ktorý približuje to, ako sa civilizácia a poľnohospodárstvo podieľa na súčasnej klimatickej zmene a emisiách skleníkových plynov. Hovorí, prečo je neudržateľné budovať betónové lúky na úkor zelene, jednoducho vysvetľuje dôležitosť rastlinstva pre klímu a hovorí aj o nezodpovednom hospodárstve.

Predstavuje možnosti riešení, ktoré su cenovo dostupné a súčasne často pomerne "inžiniersky jednoduché", bez betónových priehrad ...