Nezaradené

Kompostovanie 1 . – založenie kompostu v záhrade

Kompostovanie je najúžasnejší proces rozkladu biologického materiálu zo záhrady a jeho premena na „zelené zlato“, široko zložkové hnojivo s najľahšie prístupnými živinami pre pestované rastliny. Správne založený a priebežne ošetrovaný kompost poskytuje vhodné prostredie mikroorganizmom, hmyzu a dážďovkám, aby vypracovali z bioodpadu substrát s drobivou štruktúrou, tmavohnedej až čiernej farby, s vôňou lesnej pôdy. Pod pojmom kompostovanie rozumieme riadený mikrobiologický rozklad, výsledkom ktorého je materiál – kompost, plyny – CO2 a teplo. Tak ako každý iný živý organizmus, aj rastlina potrebuje prijímať potravu. Časť potravy (energiu…

0
Read More

Taký plot aj gádžo závidí…! – Projekt RómaStrom

Dňa 6. októbra sa uskutočnilo slávnostné zahájenie hrušovského projektu RómaStrom, ktorého cieľom bolo angažovať Rómov v starostlivosti o svoje okolie. Slávnosti sa zúčastnili Rómovia z miestnej osady ako i majoritní obyvatelia obce Hrušov, hlavný program tvoril koncert rómskej kapely Opral z Čičavy (okres VT) a predstavenie projektu RómaStrom. O občerstvenie a kapustnicu sa postarali Rómovia. Projekt sa realizoval pod záštitou Školy permakultúry (OZ STRUK). Hlavnou myšlienkou projektu bolo zveľadiť malú rómsku osadu Kopanička terénnymi úpravami, vyčistením okolia výsadbou zelene v súlade s princípmi permakultúry. Samotnú realizáciu sprevádzalo veľa nadšenia zo…

0
Read More