Vaše 2% nám pomáhajú rásť a prekvitať

V tomto roku máte opäť možnosť rozhodnúť komu prenecháte 2, resp. po novom i 3% zo svojej už zaplatenej dane. Môžete ich ponechať štátu, tak ako zvyšných 97, či 98% (štát vám za ne zabezpečuje ochranu, vzdelanie vašich detí, zdravotnícku starostlivosť, opravuje cesty…).

alebo
PODPORTE  NÁS 🙂

Prenechajte 2% už odvedených daní pre OZ STRUK

Budeme radi, ak sa rozhodnete podporiť naše snaženie (informácie o ktorom nájdete na týchto internetových stránkach) prenechaním pár percent vami odvedenej dane pre uskutočnenie našich cieľov.
Vaše 2% venujeme na tvorbu učebných materiálov a organizovanie zaujímavých akcií ako je napr. festival Permakultura v meste.
O použití získaných prostriedkov Vás budeme informovať prostredníctvom www.skola.permakultura.sk

I v roku 2019 majú túto možnosť okrem fyzických osôb (zamestnancov, podnikateľov, živnostníkov, SZČO) opäť aj právnické osoby (s.r.o., a.s., družstvá,…). Výška podielu 2-3% u fyzických osôb je v súčasnej dobe minimálne 3,00 Eur. Ak ste pre naše (či akékoľvek iné) združenie v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete k nám presunúť až 3% Vašich daní.

U právnických osôb nesmú byť 2% menej ako 8,00 Eur. Právnické osoby môžu svoje 2% venovať jednému alebo viacerým prijímateľom. Právnická osoba môže poukázať 2% z dane, ak do lehoty na podanie daňového priznania poskytla finančný dar v minimálnej výške 0,5% zaplatenej dane. Inak môže poukázať len 1,5% zo zaplatenej dane.

Ak ste sa rozhodli napomôcť v našej misii prenechaním svojich 2% zaplatenej dane prečítajte si inštrukcie k ich poukázaniu kliknutím na tento odkaz.

ČO sa deje s vašimi 2%

Čo sa vám pri vyplňaní tlačív pre darovanie 2% určite zíde:

Tlačivá, ktoré potrebujete dokladovať:

 

Údaje, ktoré potrebujete uviesť
do daňového priznania sú:

IČO: 42001617
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov):
STRUK (Spoločnosť pre trvalo udržateľnú kultúru)
Sídlo: Hajnalov mlyn 68
962 65 Medovarce